Hektor Colpaert: tachtig!

ColpaertH
Op donderdag 12 november 2015 vierde Hektor Colpaert, oud-leraar van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas, zijn tachtigste verjaardag. Hij was vanaf 1957 leraar geschiedenis (en zoveel andere vakken) in de Middelbare Afdeling van de Normaalschool.

De normaalschoolgemeenschap wenst hem van harte proficiat!

Lees meer op de website. (Klik hier)

hektor.colpaert groepHektor Colpaert (achteraan in het midden) tijdens de English Language Course in Abingdon van 11 tot 18 juli 2015.

 

 

 

{gotop}