Oud-leraar E.H. Johan De Baere met pensioen

Oud-leraar van de Bisschoppelijke Normaalschool, E.H. Johan De Baere, nam eervol ontslag als deken van Aalst. Hij is 74 jaar. Op pinksterzondag, 8 juni 2014, nam hij afscheid in de Sint-Martinuskerk. Hij was er 14 jaar lang deken en vierde in mei zijn 50 jaar priesterschap.

E.H. Johan De Baere verhuist naar Gent en wordt medewerker van bisschoppelijk gedelegeerde E.H. Paul Van Paepegem, belast met de zorg voor de priesters en de diakens.

Lees meer over E.H. Johan De Baere: klik hier

 

 

{gotop}