Jan Brys: koster-organist in opleiding in BNS

Jan Brys werd geboren te Temse op 25 september 1948 en woonde er tot 1971. In 1964 werd hij ingeschreven als leerling van de kostersschool van de Bisschoppelijke Normaalschool, samen met Remy Van Steirteghem (°Haasdonk 09.09.1947).

De kostersschool maakte toen deel uit van de humaniora.

Jan vertelt over zijn opleiding.

"Op maandagnamiddag werden de muzikale vakken gegeven. Die hadden plaats in het gebouw waar de ‘pianohokjes’ waren. Tijdens de middagpauze was het er heel druk door de vele studenten die er piano kwamen oefenen. Er was ook één grote ruimte waarin een piano en een harmonium stonden. Daar gaf Jozef Hellemond piano- en harmoniumles, begeleiding van Gregoriaanse kyriales en harmonie.

In het tweede jaar van de opleiding werd ook les gegeven op het orgel in de kapel. Op uitnodiging van E.H. Ignace De Sutter mocht ik wekelijks een lesuur meevolgen met de ‘normalisten’. Daarin toonde De Sutter zijn muzikaal talent op de piano en de cello. Ook het handzingen, een methode waar hij volledig achter stond, hoorde erbij. En dat allemaal gekruid met de alom gekende De Sutter-humor. De rest van de week moesten de muzikale taken van de maandagnamiddaglessen worden ingeoefend. In het tweede jaar gaf Ignace De Sutter ook lessen Gregoriaans. Het vak liturgie werd onderwezen door E.H. José Van Impe.

Voor algemene vorming werden Nederlands en godsdienst gevolgd samen met leerlingen van de MNS.

Na het tweede jaar stapte ik over naar het regentaat in het Lemmensinstituut in Mechelen, later Leuven, met als keuzevak orgel.

Na mijn diplomering kreeg ik de kans om een full-time job uit te oefenen aan het Sint-Jozefsinstituut in Torhout. Daar gaf ik muzikale opvoeding en muziekesthetica tot aan mijn pensionering in 2007.

Ondertussen werd ik ook koordirigent in Zedelgem-De Leeuw. Toen daar een splinternieuw orgel in de parochiekerk kwam, werd ik tevens organist. Bij de aanstelling van een nieuwe pastoor eindigde die opdracht en werd ik een tijdlang weekend-organist in Zarren tot de pastoor van de Sint-Gertrudisparochie van Bovekerke mij vroeg om daar de weekendmissen te verzorgen.

En wanneer de organist van het naburige Koekelare met pensioen ging werd ik ook daar organist-koorleider.

In 2015 heb ik alle activiteiten als organist en koorleider stopgezet."