7 vragen op zondag - Leo De Bock

In de reeks '7 vragen op zondag' werden in de nieuwsbrief van 'Kerknet' op 21 juli 2019 de 7 vragen gesteld aan Leo De Bock.

Leo De Bock is oud-leerling van de Sint-Franciscus Lagere Oefenschool van de Bisschoppelijke Normaalschool (1965-1971). Hij deed daarna in de Normaalschool zijn humaniorastudies (1971-1977) en het regentaat Nederlands - Engels - Duits (1977-1979).

Lees meer over Leo De Block: klik hier.

Lees meer: Fotograaf Leo De Bock stelt tentoon: klik hier.

Hieronder het artikel in 'Kerknet'.

Na een mooie tv-carrière stortte Leo De Bock zich op de fotografie. Hij engageert zich ook bij de abdij van Grimbergen. Maar wat doet hij op zondag?

Tv-maker en fotograaf Leo De Bock.

#1 Wat is het eerste wat je doet op zondag?

Wat ik elke dag doe: ik maak met mijn beste vriend Nilson, een beminnelijke herdershond (een verschrikkelijk onheus woord voor hem; ‘hond’), een wandeling van een kwartiertje langs het bospad. Elke dag exact dezelfde wandeling, voor mij hetzelfde bospad, voor hem elke keer weer een bospad vol verrassingen.

leodb

          Zonder Nilson zou ik zelden aan wandelen toekomen. En dus minder aan overpeinzen.

Goed dus maar dat hij het zo aanlegt. Ik verwacht zodoende langer te leven.

We rijden vervolgens ook samen, Nilson en ik, naar de bakker in het dorp. Je raadt het: pistolets halen, maar ook - en dat raad je niet zomaar - sandwiches. Het maakt van een zondag een zondag.

Vroeger was er meer. Ik werkte niet op zondag. Ik keek naar De 7de Dag. Ik maakte een uitstap. Ik dronk een voor de zondag gereserveerde rode porto, of twee. Het gebeurde dat het er drie waren. Het niet werken probeer ik al even met vallen en opstaan te hernemen.

Voor de porto zijn er intussen nogal wat licht zondagsberoezende alternatieven. De 7de Dag is uit mijn leven verdwenen. Dat vind ik een verbetering. Ik hoef hem niet meer. Ik lees wel een boek. De blik moét ruimer.

          Hoe ouder ik word, hoe meer ik vervreemd van de waan van de dag en van de week.

#2 Welke geur verbind je met zondag?

Hoewel ik jarenlang alleen maar thee heb gedronken, verbind ik de geur van koffie met zondagen. Eenmaal heet moet die koffie pruttelen in de moka express, dán komt de geur vrij. 

#3 Bij wie wil jij zijn deze zondag?

Op zondag ben ik graag bij mijn vrouw, omdat zij dan graag bij mij is. Ook op andere dagen.

#4 Heilig steeds de Dag des Heren. Wat versta je daaronder? 

Daar versta ik onder dat ik de zondag probeer te heiligen als een rustdag en rust probeer te waarderen als de kans om ruimte te maken in mijn hoofd. Niet zozeer orde, dat lukt niet, maar ruimte waarin ook het wanordelijke gedachtengoed en het breedvoerig overpeinzen kunnen gedijen, overkop gaan, een bed opzoeken.

#5 Wie of wat wens jij een zalige rustdag deze week?

Alle mensen die het goede doen voor zichzelf en anderen. De nadruk ligt op doen als tegengesteld aan niet doen, zodat die rust verdiend is - mijn opvoeding: je moet rust verdienen - en het doen weer mogelijk maakt.

Aangezien ik een woelige misantroop ben, vertrouw ik er nogal op dat ik aan dat wensen niet te veel werk heb.

#6  ‘En God zag dat het goed was.’ Wie of wat brengt ons dichter bij de harmonie van die zevende dag?

Ik vond altijd dat het getuigde van een voorbarige tevredenheid, het feit dat Hij die 7de dag zag dat het goed was. Ik begrijp Hem wel. Hij had wel wat om tevreden over te zijn, met die schepping en zo, maar ik vind ‘niet onverdeeld’ tevreden een evenwichtiger benadering.

#7 Welke zondag zal jou altijd bijblijven?

De zondag die me bijblijft, is de eerste zondag zonder mijn oudste zoon, Toon. Hij was geen afspraak vergeten, nee, zo was hij helemaal niet. Ik bedoel de eerste zondag dat hij niet meer bestond.

          Hij was voor het eerst op die zondag, zoals al sinds enkele dagen, dood.

Aangezien overpeinzingen in mij op zo’n zondag ongeremd hun gang gaan, gingen ze toen tekeer, gevoed door de observatie van mijn uitermate tragische lot, met een furie die ik pas mogelijk acht op het einde der tijden. Die zondag gingen ze tekeer met een furie zoals ik die pas mogelijk acht op het einde der tijden. Het is nog altijd uitkijken voor de in ruime omtrekkende bewegingen naderbij komende, vervolgens in mijn hart rondsnerpende nausea die sinds die zondag mijn deel is.

(Gepubliceerd op 'Kerknet' op zondag 21 juli 2019)

Bezoek ook de website van Leo De Bock

www.leodebockphotography.com