Benny Vercauteren: begeleider patrouillehond

benny vercauteren
Benny Vercauteren werd geboren te Sint-Niklaas in 1980. Hij was leerling van de Sint-Franciscus Lagere Oefenschool (wijk- en hoofdschool - 1986-1992). Hij beëindigde zijn humaniorastudies Menswetenschappen aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1998. Het was aanvankelijk de bedoeling zijn studies verder te zetten bij de Rijkswacht, maar toen dit niet lukte schreef hij zich in aan de Karel de Grote Hogeschool en behaalde er in 2002 het diploma van regent Lichamelijke Opvoeding. Hierop volgden tijdelijke opdrachten in het onderwijs, o.a. in Berkenboom Sint-Niklaas en werkte hij ook anderhalf jaar in het distributiebedrijf VF Europe in Sint-Niklaas.

Wat in 1998 niet kon door een zichtprobleem, lukte wel in 2005: hij slaagde in de politietesten en begon aan een opleiding aan de politieschool tot november 2006. Hij werd ingelijfd in de politiezone Lokeren als interventieagent in combinatie met motard. Een bijzondere herinnering als motard bewaard hij uit 2014 toen hij de eerste minister van Spanje, Rajoy, moest begeleiden die deelnam aan de EU-Afrika Top in Brussel. Een heel leger motards waren die dag in de weer. (Zie foto)motardx

 

In 2013 ruilde Benny de moto voor een viervoeter: Bart, een Mechelse herdershond. In 4 maanden tijd leidde hij deze hond op voor zijn toegangstest bij de politie. Na deze geslaagde test volgde een opleiding van 280 uren. Een zware opleiding waarbij de honden o.a. onderworpen worden aan prikkels zoals licht, geluid en rook. Door deze oefeningen leren ze niet afgeleid te worden van hun werk. Gehoorzamen, politioneel aanblaffen, zoeken op lichaamsgeur van mensen zijn andere onderdelen van deze opleiding. Benny is nu al 7 jaar de vaste begeleider van deze patrouillehond en dat betekent zowel thuis bij hem als in de politiezone. Eerste inspecteur Benny vertelt met veel liefde over zijn taken met patrouillehond Bart: een politiehond wordt ingezet tijdens evenementen (o.a. Lokerse feesten), in uitgangsbuurten, parken en bij bepaalde interventies (o.a. ordehandhaving bij voetbalwedstrijden, illigalen betrappen, uithuishalingen van verdachten, dieven betrappen,...) en dat betekent 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar zijn.

hondyBenny met BartOp 31 mei 2023 ging Bart, de 9-jarige Mechelse herdershond, na 6 jaar trouwe dienst met pensioen en dat werd met veel ceremonie en journalistieke belangstelling gevierd. Bart lijdt onder de artrose en is nu voltijdse familiehond bij Benny thuis. 

De opvolging is verzekerd. Benny heeft nu Cis opgeleid, een tweejarige Mechelse reu, en die heeft met succes zijn examen afgelegd. Benny heeft er alle vertrouwen in dat hij het even goed zal doen als Bart.

Al schrikt een patrouillehond wel af, voor Benny geldt het motto: de politie, mijn vriend.