Paul Geerinck: blo-directeur, diaken

Paul Geerinck is geboren in 1939 (volgend jaar een tachtiger!) en behaalde zijn diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1958 (behoorde in 2018 bij de diamanten jubilarissen). Hij woonde toen in Oudegem. Als jonge leerkracht kwam hij in 1958 terecht in een kleine school voor Buitengewoon Onderwijs in Dendermonde, waar Petrus Van der Steen en zijn vader als directeur werkzaam waren.

 Paul werd daarna directeur van de BLO-school in Buggenhout. Hij bouwde de school verder uit, maar stopte er mee toen de gemeente de school overnam.

Op 1 september 1975 ging directeur José Tersago van de BLO-school type 1 (kinderen met een licht mentale handicap) in Sint-Niklaas met pensioen en zo kwam Paul Geerinck in de Kasteelstraat terecht. De meisjes en de kleinere jongens gingen toen naar de BLO-klassen in de Berkenboom en de jongens gingen naar de Kasteelstraat (In 1966 kreeg de afdeling voor jongens een zelfstandig bestuur.)

Met de jaren volgden de wijzigingen in het onderwijslandschap zich op. In de regio kwamen scholen voor buitengewoon onderwijs bij. Het gemengd onderwijs werd ingevoerd en stilaan kwamen de twee BLO-scholen in een concurentiepositie. Een keuze drong zich op. In 1985 werd onder leiding van directeur Paul Geerinck de BLO-afdeling omgevormd tot een type-8-school met als naam 'Jonatan'. Deze school richtte zich naar normaal begaafde kinderen met leerstoornissen.

Na een aarzelende start met 48 leerlingen kende de school een groeiend succes. Er moest zelfs met wachtlijsten worden gewerkt.

In 1990 ging Paul met pensioen in het onderwijs en ging hij een nieuwe uitdaging aan. Hij bereidde zich voor op het diakonaat (= het zich dienstbaar opstellen of wat vrijer vertaald hulp bieden aan allen die dit nodig hebben.)

2009gezinsmis2009 Middernachtmis in Baaigem is volgeboekt - Pastoor Johan Van den Haute, Paul Geerinck en Sheila VerstrepenIn 1993 ging hij in de pastorie van Dikkelvenne wonen (er was geen pastoor meer) en in 1995 werd hij tot diaken gewijd en was hij pastoraal medewerker en schoolpastor in Dikkelvenne en Baaigem. Zijn echtgenote Sheila Verstrepen was pastoraal medewerkster voor gezinscatechese.

In 2014 en 2015 werd Paul en zijn gezin zwaar getroffen. In 2014 stierf zijn echtgenote Sheila en op 19 oktober 2015 stierf zijn zoon Peter op 49-jarige leeftijd. Deze gebeurtenissen maakten Paul nog begripsvoller en brachten hem nog dichter bij de mensen in dergelijke situaties.

Sinds 8 december 2017 verblijft Paul in het woonzorgcentrum Zilversterre te Gent en is hij er pastoraal medewerker.

2012 Gouden huwelijksjubileum2012 Gouden huwelijksjubileumPaul Geerinck huwde in 1968 met Sheila Verstrepen, een maatschappelijk werkster. In augustus 2012 vierden ze hun gouden huwelijksjubileum. Ze kregen drie eigen kinderen, een adoptiekind, (een bootvluchteling uit Vietnam die 9 jaar bij hen opgroeide en nu als tandtechnieker in Australië woont) en 9 kleinkinderen.

Op 26 november 2010 was Paul Geerinck voor het laatst aanwezig in de Jonatanschool ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school. Naast de minister van Onderwijs Pascal Smet, hield ook Paul Geerinck als allereerste directeur van de Jonatanschool, een gelegenheidstoespraak tijdens de academische zitting.