Hedwig Vandenabeele: heemkundige - tekenaar

2017vandenabeeleH
Hedwig Vandenabeele is geboren te Nukerke op 9 juli 1940. Na zijn derde middelbaar moest hij een keuze maken: naar Sint-Lucas in Gent of naar de Normaalschool in het, toen, verre Sint-Niklaas. Aangezien zijn ouders geen toekomst zagen in een kunstrichting, werd het de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas. Hij behaalde er het diploma van onderwijzer in 1960. Op 1 september 1960 stond hij als onderwijzer voor de klas in het College te Ronse. Op 1 december 1961 begon zijn legerdienst en moest hij, als kandidaat reserveofficier naar de infanterieschool te Aarlen tot juli 1962. Als adjudant werd hij naar Siegen (Dl) gestuurd, werd in februari 1963 luitenant en zwaaide af einde maart 1963.

Hij kon als leerkracht terug naar het College in Ronse tot september 1968. Hierna werd hij benoemd als schoolhoofd in de gemeenteschool van zijn geboorte- en woonplaats Nukerke. In september 1994 ging hij met pensioen.

Vanaf dan heeft hij nieuwe uitdagingen ontdekt. Hij ging op zoek naar de geschiedenis van Nukerke, waarover weinig of niets was bekend. Hedwig dook in de archieven en raadpleegde verschillende bronnen. Al zijn opzoekingsresultaten bundelde hij in een blog (blog.seniorennet/nukerke). Hij beschrijft de kerk, beelden van de vroegere dorpskom, windmolens, huisjes, boerderijen, een oude linde, gebouwen en plaatsen die in min of meerdere mate bij de landbouwgemeenschap stonden. Zo geeft hij een beeld van het vroegere Nukerke, een beeld dat erg heeft geleden onder de slopershamer. Verder beschrijft hij de geschiedenis van het onderwijs in het dorp, geeft hij getuigenissen van oud-strijders over W.O.II, vertelt hij verhalen van dorpelingen,...

Wonderwel weet Hedwig zijn heemkundig werk te combineren met zijn tekentalent. Van de verschillende gebouwen, landschappen,... die hij beschrijft op zijn blog maakt hij tevens prachtige potloodtekeningen. Dat zijn er inmiddels al meer dan honderd. Talent heeft hij, dat bleek ook al tijdens zijn onderwijzersopleiding in de lessen van leraar Frans Bossaert, die hij bewonderde en van wie hij veel technieken heeft geleerd (schaduw, perspectief, verhoudingen,...). Tijdens zijn puberjaren beitelde hij houten beeldjes en in zijn onderwijzersloopbaan maakte hij zelf veel didactisch materiaal.

tiffanylampOndertussen volgde hij een cursus tiffany. Hij maakt grote en kleine tiffanylampekappen en andere driedimensionale voorwerpen met kleine stukjes glas. (Met de tiffanytechniek worden prachtige voorwerpen met glas uitgevoerd. Er wordt geen lood gebruikt, maar elk glasdeel, hoe klein ook, wordt rondom voorzien van een randje koperfolie. De delen passen als puzzelstukken, waarna de verbinding tot stand komt door de koperfolielijnen aan elkaar te solderen. Door deze techniek kunnen gebogen objecten worden gemaakt, in tegenstelling tot glas in lood.)

Hedwig Vandenabeele huwde in augustus 1967 met Nelly Dekeyser. Zij schonk hem twee flinke dochters. Hedwig en Nelly vieren dit jaar dus hun gouden huwelijksjubileum.

Enkele potloodtekeningen uit zijn blog over Nukerke 

Klik links of rechts op een tekening om te navigeren.

 

Reeks 1 

Molen 'Ten Kruissens'
Molen 'Ten Hengst'
Sint-Leonardus in Louise-Marie
Kerk La Salette in Louise Marie
Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming
Hospice
Kerk met zicht op 'het vagevuur'

 

 

Reeks 2

Windmolen 'Ter Gheynst'
Oud huisje langs de Koekamer
Home Sint-Leonardus
Oude hoeve in Louise-Marie
Oud-gemeentehuis met pastorie
Binnenzicht Onze-Lieve-Vrouw Ten Hemelopneming
Vroeger aan 'Den Engel'

 

 

 

{gotop}