Gustaaf Vander Biest: kunstenaar

g vanderbiestf
Gustaaf Vander Biest werd geboren te Ninove op 1 mei 1951. Hij werd als onderwijzer gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1970. Tijdens het schooljaar 1970-71 was hij leerkracht in het eerste leerjaar van het Sint-Aloysiuscollege, afdeling Derderhoutem. Na zijn legerdienst kwam hij terecht op het secretariaat in het secundair onderwijs van het College in Ninove. Na nog een extra detachering van 2 jaar bij MILAC (https://nl.wikipedia.org/wiki/Milac), kon hij in het College van Ninove een bibliotheek uitbouwen. Met extra opleidingen inzake bibliotheekwezen heeft hij dit project verder kunnen beheren tot een volwaardige mediatheek.

Na zijn diplomering aan de Normaalschool begon Gustaaf een avondopleiding aan de Rijksschool voor beeldende kunsten in Anderlecht.

Midden de jaren '70 is hij actief als beeldend kunstenaar naar buiten getreden. Hij maakt aquarellen, miniatuurschilderijtjes, tekeningen, collages en beeldende keramiek. Hij gaat voor kleine formaten met uitgepuurde inhoud. Hij is een verteller van korte verhalen. 

Als kunstenaar is hij een flaneur. Een flaneur begeeft zich 'doelloos' in de coulissen van de stad, beweegt zich traag langs de achterkant van het decor. Een flaneur gaat niet voor de grote historische mo(nu)menten, maar voor het kleine gebaar, het ogenblik dat voor de meeste anderen onopgemerkt blijft. De flaneur zoekt niet, maar ontdekt. Zijn oog valt op details uit de doorleefde architecturale omgeving in talrijke steden van Aalst, Brussel, Lissabon, Tenerife tot Venetië waar heden en verleden in een schijnbaar onontwarbaar kluwen samenvallen. In deze steden duikt hij liever achter het hoekje, in de kleine straatjes waar de bezoekersstromen afwezig zijn. Hij herschrijft de geschiedenis in schijnbaar banale of toevallige situatieschetsen

In de kleine aquarellen of schilderijen van Gustaaf Vander Biest laat zich dat voelen in de gelaagde opbouw met oog voor detail. Door sterk in te zoemen op zijn onderwerpen laveert hij tussen nauwgezette realistische en abstracte weergave. Als artistiek archeoloog noteert hij scènes uit 'historische' steden. Ook in zijn collages vertrekt hij dikwijls van historische gegevens of gebeurtenissen die hij actualiseert. Hij confronteert grote en kleine geschiedkundige feiten door gebruik te maken van oude bladen, oude postkaarten en historische prenten en koppelt die aan nieuwe elementen uit actuele tijdschriften. Door deze combinatie creëert hij nieuwe werelden.

Vanaf 1975 stelde hij gedurende 20 jaar regelmatig tentoon.

In 1996 koos Gustaaf Vander Biest voor een rustperiode. Toch bleef hij al die tijd in stilte doorwerken aan eigen artistieke projecten.

waterschoenenVanaf 2007 heeft hij zich als ART SPOTTER geconcentreerd op zijn kunstblog 'Waterschoenen' waarin hij bezoeken aan en besprekingen van talloze tentoonstellingen over actuele beeldende kunst in woord en beeld voorstelt.

De jaren met corona hebben die activiteit echter bemoeilijkt. Zijn werking als Art Spotter met bezoek aan en bespreking van tentoonstellingen was in dit onzeker klimaat moeilijk vol te houden. En 2022 is ook niet meteen een 'gewoon' jaar met ongegeneerde uitstappen op de grote kunstvijver. Daarom koos hij begin 2022 voor een heel andere aanpak met zijn kunstblog 'Waterschoenen'. De blog fungeert nu als thuisbasis voor 'ARTSPACE LA VALISE', een online tentoonstellingsplatvorm om actuele kunst te blijven promoten. Werken van diverse kunstenaars worden getoond. (Voor 2022 al volzet.) Kunstliefhebbers, verzamelaars en kunstenaars kunnen er elkaar ontmoeten. Het archief dat 'Waterschoenen' de voorbije 15 jaar heeft opgebouwd, blijft nog steeds beschikbaar. En... bovendien wil Gustaaf weer eens meer tijd besteden aan eigen artistieke activiteiten.

Bekijk een reeks werken van Gustaaf Vander Biest in kunsttentoonstelling 17: klik hier.

 Wil je nog meer weten over Gustaaf Vander Biest, ga dan naar zijn kunstblog 'Waterschoenen'.

http://waterschoenen.blogspot.be