Georges Dutré

Inspecteur - zanger - diaken

dutré
Georges Dutré werd geboren te Sint-Niklaas op 26.12.1923. In 1942 werd hij gediplomeerd als onderwijzer in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Hij werd onderwijzer in de Broederschool te Sint-Niklaas. In 1960 werd hij kantonaal inspecteur. Hij begon als inspecteur in het hoofdgebied Leuven, kanton Tervuren, maar in 1968 kreeg hij een overplaatsing naar het hoofdtoezichtsgebied Sint-Niklaas, kanton Zele. Hij zou er blijven tot in 1981.

In 1944 behaalde hij voor de centrale examencommissie te Brussel het diploma lichamelijke opvoeding.

Hij studeerde ook aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen waar hij onder meer het Hoger Diploma Zang wist te behalen. Zo luisterden tenor Georges Dutré, samen met Florent Verbeke (O1945), met kunstvolle Vlaamse liederen de feestvergadering van de oud-leerlingendag 1953 op.

Georges Dutré was een man die steeds op zoek is geweest naar de innerlijke en diepere waarden van het leven en voortdurend begaan was met het hogere in de mens, het beschouwend denken. Niet zo verwonderlijk dus dat hij een diploma behaalde aan het Diocesaan Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Zijn grote dienstbaarheid gestoeld op evangelische en eucharistische waarden heeft hem ook geleid tot het permanent diakonaat.

Op 1 september 1981 nam hij afscheid als kantonaal inspecteur om met pensioen te gaan. Maar op 1 december 1983 keerde hij terug dit keer als diocesaan inspecteur als opvolger van inspecteur Bogaert. Op de hem eigen wijze leidde hij de muzische conferenties en bracht hij een brochure wereldoriëntatie tot stand. Hij leidde ook nog twee nieuwe inspecteurs op.

Diocesaan inspecteur Georges Dutré was een rustig man die zijn rijke talenten aan het onderwijs heeft gewijd. Als vakman en als mens was hij hij rationeel en gevoelsmatig denkend, eerlijk en taktvol waar het nodig was. hij kon ook vermanend uit de hoek komen, maar iedereen die met hem in kontakt kwam zal in hem zeker en vast de relativerende, beschouwende en gevoelige mens hebben leren kennen.

In de Dendermondse abdijschool nam hij op een feestelijke wijze afscheid. Na een eucharistieviering, waarin hoofdinspecteur E.H. Paul Van Paepegem en diocesaan inspecteur E.H. Guido Huys de voorgangers waren, werd in de abdijschool een academische zitting gehouden waarop hulde werd gebracht aan de persoon en het werk van Georges Dutré. Hij ontving een waardevol en mooi geschenk als afscheid, een bronzen beeldje van een zingend kind.

 

Georges Dutré was ook spelend lid van de COV-voetbalploeg Sint-Niklaas in 1960.

covploeg1960
Eerste rij: 1 Georges Dutré (O1942), 2 Marcel Colpaert (O1947), 3 René Stuer (O1960), 4 Omer Van Uytvanck (O1953), 5 André Boel (O1960)

Tweede rij: 6 Julien Dhont (voorzitter COV)(O1946), 7 Norbert Goosens (O1954) 8 Werner Smet (O1947), 9 Marcel De Backer (O1960), 10 Walter Weyn (O1960), 11 André Vermeiren (O1960), 12 Marcel Van Mele (O1948).

covploeg1960b

1 Georges Dutré (O1942), 2 Marcel Van Mele (O1948), 3 Marcel Colpaert (O1947), 4 René Stuer (O1960), 5 Omer Van Uytvanck (O1953), 6 Walter Weyn (O1960), 7 André Boel (O1960), 8 Marcel De Backer (O1960), 9 Werner Smet (O1947), 10 André Vermeiren (O1960), 11 Norbert Goossens (O1954).

 

 

{gotop}