Albertus Bauweraerts

Geboren te Sint-Niklaas op 20 augustus 1880. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1899. Hij ging achteraf aan de slag als leraar pedagogie in het Brusselse Sint-Thomasinstituut. Hij werd ook diocesaan inspecteur van het Lager Onderwijs in het bisdom Mechelen. Na de Eerste Wereldoorlog werd hij voorzitter van de Brusselse arrondissementele afdeling van de Katholieke Vlaamse Landsbond (KVL). Eind 1925 volgde hij Frans Van Cauwelaert op als voorzitter van die Landsbond. Van 2 april 1939 tot 1946 was hij volksvertegenwoordiger van het arrondissement Brussel. Op 11 juli 1949 werd hij verkozen voor de CVP tot provinciaal senator voor Brabant tot 1954.

Hij overleed te Ukkel op 1 april 1964.