Camiel Struyvelt

c struyvelt
Geboren te Eine op 3 augustus 1886.

Struyvelts vader was koster te Eine. In 1905 behaalde Camiel het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas. Daarna kon hij onmiddellijk aan de slag in het Onze-Lieve-Vrouwcollege van Zottegem. In 1909 werd hij schoolhoofd van de Vrije Lagere Jongensschool van Berchem-Oudenaarde. In 1919 werd hij tot koster-organist benoemd aan de Heilig-Hartkerk van Sint-Amandsberg. Ongeveer tegelijkertijd kwam hij in contact met Fernand baron Van Ackere, (was een katholiek politicus, ondernemer en leider van een middenstandsvereniging) die hem aanwierf voor het op te richten Provinciaal Middenstandssecretariaat in Gent. Struyvelt zou pas in 1923 voltijds in dienst komen. Hij was het die de Onderlinge Middenstandsverzekering (OMV) lanceerde en daarna was hij van nabij betrokken bij de werking van de Algemene Burgersbank. Ook de andere diensten binnen het Gentse Middenstandssecretariaat werden veelal door hem opgestart. Als propagandist van de Gentse middenstandsorganisatie trok Struyvelt wekelijks met de fiets of per trein naar verschillende middenstandsbals, toneelfeesten, huldigingen, enz. De meeste bonden in de regio Gent-Eeklo, maar ook daarbuiten, werden definitief opgericht na een stichtingsvergadering die door hem samengeroepen was. Ook ‘De Middenstand-Burgersblad’, het orgaan van het Oost-Vlaams middenstandsverbond werd in de jaren 1920-1930 in belangrijke mate door hem volgeschreven. Daarenboven was hij tot 1950 ook secretaris van de Kamer van Ambachten en Neringen en bouwde hij in Gent een bloeiend leersecretariaat uit. Speciale aandacht besteedde hij aan de jeugdwerking.

Uiteindelijk belandde Struyvelt in de politiek. Van 2 april 1939 tot 1 juni 1958 was hij volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Gent-Eeklo. Tijdens de laatste jaren van zijn leven bleef Struyvelt de middenstandsorganisatie van Gent op de voet volgen. Hij zetelde in de beheerraad van diverse instellingen en werd er, na de dood van Van Ackere, ook meestal voorzitter van. Hij stond eveneens aan het hoofd van de Kring God en Vaderland.

Hij overleed te Sint-Amandsberg op 29.12.1961.