Eugeen Verhellen

verhellen01
Eugeen Verhellen werd geboren te Sint-Gillis-Waas op 21.12.1941 maar hij heeft heel zijn jeugd doorgebracht in Stekene-Hellestraat, waar zijn vader Jozef Verhellen (O1921) schoolhoofd van de jongensschool was. Eugeen b
ehaalde zijn diploma van onderwijzer in 1962 (Economische) aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

Hij studeerde voor psycholoog, doctoreerde en werd jarenlang hoogleraar aan de Universiteit Gent, waar hij pionierswerk verrichtte rond kinderrechten.

Zijn werk is niet alleen academisch een referentie, ook in de praktijk bewoog hij heel wat. De Kinderrechtswinkel en het Kinderrechtensecretariaat waren zonder hem wellicht niet gerealiseerd.

Zijn mandaten in de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen: geassocieerd docent (01.10.1983), docent (01.10.1989), hoogleraar (01.10.1991), gewoon hoogleraar (2000), emeritrus Universiteit Gent (2002).

Bestuursfuncties: secretaris van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (1998-2000), voorzitter van de vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (1992-2002), directeur-diensthoofd Seminarie en laboratorium voor jeugdwelzijn en volwassenenvorming (1991-1992).

In 1970 is hij naar de Vlaamse Ardennen gaan wonen na zijn huwelijk met Lieve De Meyer.

In 1974 werd hij één van de oprichters en pioniers van het Diggie-project en bleef er vele jaren erna zich inzetten. Diggie vzw is een kinder- en gezinsboerderij in Brakel, midden in de Vlaamse Ardennen. Je kan er als kind op kamp komen, je boerderijklas laten doorgaan, afhuren als jeugdbeweging, groep of familie, je verjaardagsfeestje organiseren, vrijwilliger zijn, kampen begeleiden en nog veel meer.

EugeenVerhellen
Verhellen

Eugeen Verhellen overleed te Elst (Brakel) op 6 oktober 2017.

Eugeen 600 x 450Eugeen Verhellen - potloodtekening van Hedwig Van den Abeele (O1960), goede vriend van Eugeen, getekend in augustus 2017, bij zijn laatste bezoek.