Ferdinand Van Durme

Ferndinand Van Durme werd geboren te Eksaarde op 01.06.1835. Hij overleed te Eksaarde op 02.07.1900.

 

Van 1873 tot aan zijn dood was deze broodbakker koster-organist in zijn geboorteplaats. Zijn vader Feliciaan was hem in die functie voorafgegaan en had in 1843 in Eksaarde een kerkorkest opgericht. En net zoals zijn vader dirigeerde Ferdinand Van Durme de plaatselijke Koninklijke Harmonie Sint-Caecilia. Voor deze harmonie schreef Van Durme een aantal stukken en bewerkte hij onder andere de cantate De klokke Roeland van Edgar Tinel.

Ferdinand Van Durme was de eerste leraar van Edgar Tinel. Hij was de vader van Oscar (K1885) en Prudent (KO1898) en de grootvader van Jef Van Durme.

(Bron: Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Jan Dewilde)

 

Ferdinand Van Durme was een van de eerste telgen in de muziekfamilie Van Durme en een van de acht van het gezin die in de muziek hun broodwinning vonden. Vader Feliciaan Van Durme was, in opvolging van zijn schoonvader, koster-organist van de parochiekerk van Eksaarde geworden.

Uit zijn twee huwelijken had Ferdinand elf kinderen, vier bij zijn eerste en zeven bij zijn tweede echtgenote. Alle jongens werden musicus of priester, sommige beide. Zijn echtgenote Paulina Vermeulen overleed te Eksaarde op 20.02.1874.

Het is van zijn vader dat hij zijn eerste muzieklessen kreeg en er wordt niet vermeld of hij ook nog bij andere leermeesters of in een conservatorium verdere opleiding kreeg. Hij volgde alvast in 1873 zijn vader op als koster-organist. In afwachting van deze opvolging, was hij ook broodbakker. Naast zijn kostersactiviteiten, dirigeerde hij het kerkorkest dat zich had uitgebreid tot wat de Harmonie Sint Cecilia werd.

Hij werd weldra de bekendste musicus in zijn streek en jongelui kwamen bij hem voor hun eerste opleiding. Zo was hij de eerste leermeester van Edgar Tinel.

(Bron: Wikipedia)