Aimé Lombaert

lombaert.portret
Aimé Lombaert werd geboren te Oudenaarde op 9 augustus 1945. Hij volgde de kostersschool in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas vanaf 1961 en werd gediplomeerd in 1963. Hierna studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium in Gent en behaalde er in 1966 een Eerste Prijs notenleer. Hij trok vervolgens naar de Koninklijke Beiaardschool in Mechelen en werd er laureaat (1978). Hij specialiseerde zich verder bij stadsbeiaardier Eugeen Uten in Brugge.

Hij doorliep een drukke muzikale loopbaan.

Hij was leraar muzikale vorming in het Algemeen Secundair Onderwijs in Gent, Oudenaarde, Wetteren en Geraardsbergen en aan de Muziekschool van Oudenaarde (1963-1984) en van Deinze voor samenzang (1966-2006) en beiaard (1994-2006).. Hij was in die periode organist in Oudenaarde-Eine en leider van twee koren (1963-1980).

LombaertgeraardsbergenAls titularis-beiaardier speelde hij op de beiaarden van Brugge (1984-2008) in opvolging van zijn oud-leraar Eugeen Uten, in Deinze (1988-2008) en in Poperinge (1988-2008). Als hulpbeiaardier speelde hij op de beiaarden van Brugge (1979-1984), Antwerpen (1981-1986) en Oudenaarde (1990-1992). Bij speciale gelegenheden bespeelde hij de beiaarden van Brakel, Damme en Geraardsbergen (1988-2008). Onder zijn impuls groeide de grote tertsstadsbeiaard van Deinze uit tot één van de culturele ambassadeurs van Deinze. Als blijk van erkentelijkheid verleende de Deinse gemeenteraad hem op 23 oktober 2008 de titel van erebeiaardier van de stad Deinze. Nauwelijks één week later overleed Aimé Lombaert.

Lombaert gaf concerten op zowat alle belangrijke beiaarden ter wereld en was als beiaardier internationaal bekend. lombaertcd.jpegHij realiseerde of werkte mee aan heel wat opnames rond beiaard voor radio, televisie, LP en CD. Hij was ook ontwerper-adviseur bij beiaardrestauraties. Zo speelde hij een belangrijke rol bij de restauratie van de beiaard van de Sint-Bartolomeuskerk in Geraardsbergen.

Als beiaardadviseur was hij verder werkzaam in Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Tsjechië.

Aimé Lombaert componeerde ook meerdere werken voor beiaard.

Hij publiceerde heel wat en deed o.a. de eindredactie van het boek ‘Beiaarden en klokkenspellen in Oost-Vlaanderen’.

Hij was ook lid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen bij de Vlaamse Regering.

Op 30 oktober 2008 overleed Aimé Lombaert op 63-jarige leeftijd na een lange en moedig gedragen strijd tegen een zware ziekte. De begrafenisplechtigheid had plaats op 7 november 2008 in de dekenale Onze-Lieve-Vrouwekerk van Deinze.

Aimé Lombaert werd echter niet vergeten.

Op dezelfde dag van zijn begrafenis was er 's avonds een groots jubileumconcert gepland naar aanleiding van 20 jaar beiaard te Deinze. Dit concert werd verzorgd door Charles Dairay, de opvolger van Aimé als stadsbeiaardier van Deinze, in samenspel met de kinderkoren en het symfonische orkest van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Het concert ging door zoals gepland, maar dan als een hommageconcert aan Aimé Lombaert.

Op 8 november 2009 werd een beiaardconcert In memoriam Aimé Lombaert in de Sint-Bertinuskerktoren in Poperinge gegeven door zijn opvolger Ludo Geloen. Op het programma stond ook werk van Aimé Lombaert.

Op 17 juli 2014, vijf jaar na het overlijden van Aimé, werd een huldeconcert in Geraardsbergen gegeven met als luisterplaats de tuin van deken E.H. Frans Hitchinson, oud-leraar van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas, met weergave van de beiaardier op scherm.