Adolf D'Havé

Adolf D'Havé werd geboren te Knesselare op 28 oktober 1872 en behaalde zijn onderwijzersdiploma aan onze Normaalschool in 1893, waarna hij zich vestigde, eerst als onderwijzer en later als schoolbestuurder te Evergem-Doornzele. Strijdlustig van aard stelde hij van meet af aan belang in het politiek leven van ons land en al ras speelde hij een belangrijke rol in het Christen Onderwijzersverbond. Hij werd voorzitter van COV Oost-Vlaanderen. De actie van deze organisatie voor betere bestaansvoorwaarden kon hem vanzelfsprekend niet onverschillig laten. Een dertigtal jaren bleef Adolf D'Havé in het onderwijs, tot hij in 1929 als katholieke volksvertegenwoordiger werd verkozen. En dat is hij geweest in de ware zin van het woord. Ontelbaren, die hij met raad en daad heeft geholpen, dragen hem een blijvende erkentelijkheid toe.

In 1945 oordeelde hij het ogenblik gekomen om afstand te doen van zijn mandaat en vroeg hij dhr. Van Den Daele hem te willen opvolgen. Tot op het laatste van zijn leven bleef hij echter ten dienst van zijn volk. Typisch is wel het feit dat de morgen zelf van zijn overlijden drie personen, die nog van niets wisten, kwamen aanbellen om 'mijnheer te spreken.

Hij overleed zachtjes in zijn woning te Evergem-Terdonk op 3 september 1950. Onder bijzonder grote belangstelling vond in de kerk van Doornzele de begrafenis plaats op 7 september 1950.

Dhr. D'Havé was drager van verschillende eretekens waaronder Pro Ecclesia et Pontifice.

Mevrouw D'Havé overleed vijf dagen na haar echtgenoot.

 

 

{gotop}