René Meireleire

Geboren te Balegem op 13.04.1885.

Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas op 3 augustus 1907.

Hij was 28 jaar oefenschoolonderwijzer (1907-1935) in de Normaalschool en 10 jaar directeur (1935-1945) als opvolger van Aloïs Pannier.

Op 31 augustus 1945 ging hij met pensioen. Dit werd feestelijk gevierd op 25.10.1945 door de leraars, de onderwijzers en de normalisten.

Hij was gehuwd met Esther Van de Putte.

Hij overleed zeer onverwacht op 12.03.1954.

In memoriam 

Gedurende 38 jaar heeft hij het beste van zijn kunnen aan de jeugd gewijd, zowel op de oefenschool als op de Sint-Antoniusvakschool waar hij leraar was. Hij werkte onverpoosd, zeer gemoedelijk, met grote liefde en vol plichtsbetrachten.

Zijn omgang deed hem de genegenheid verwerven van de talloze leerlingen die zijn zorgen mochten ondervinden, van de vele normalisten die hem kenden als een flinke lesgever, van zijn collega's waarvoor hij een bezadigd raadsman was, van de ouders zijner leerlingen en van de geestelijke en wereldlijke schooloverheid die zijn werk ten zeerste waardeerden.

Hij zaaide zijn kennis met milde hand en was voor allen een voorbeeld. Dit weze zijn trouwe echtgenote en achtbare familie, voor wie hij tot in zijn laatste ogenblikken zoveel schone attenties had, een troost.

De begrafenis op 16 maart werd bijgewoond door E.H. Vlerick, E.H. De Moor, E.H. Steeman, E.H. Pannier, E.H. Van Waes, E.H. Weemaes, E.H. De Bruyn, door leraars van de normaalschool en onderwijzers van de oefenschool met hun leerlingen, door talrijke oudcollega's en oudleerlingen uit het vrij lager- en vakonderwijs. Dhr. Willem Penneman, oefenschooldirecteur, hield de lijkrede op het kerkhof.

(Kasteelgalm, 11e jaargang, nr. 1, april 1954)

1930klas meireleireb
   De klas van meester René Meireleire in 1930 met zijn zoon Jozef als leerling in de klas

Lees nog meer over René Meireleire: klik hier.

 

{gotop}