Danny Baart

Danny Baart behaalde het diploma regent wiskunde aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1982.

Hij was studiemeester-opvoeder in de Humaniora van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas tijdens het schooljaar 1982-83. Daarna was hij enkele uren leraar in de Normaalschool tot de fusie met het College te Sint-Niklaas in 1999. Van dan af was hij full-time op het College. Samen met Herman Schack was hij jaren leerlingbegeleider. Hij is nu verantwoordelijk voor het technisch aspect van de gebouwen in het College.

Op 1 februari 2024 ging hij met pensioen.