E.H. Marcel Ascoop

M Ascoopascoop10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geboren te Zottegem op 6 juli 1910.

Als 'élève de S. Barbe' te Gent ontpopte hij zich tot een schitterend student. Na zijn priesterwijding te Gent (28 april 1935) studeerde E.H. Ascoop gedurende vier jaar aan de Universiteit te Leuven, waar hij de titel van licentiaat in de Wijsbegeerte en Letteren evenals van licentiaat in de Oudheidkunde en de Kunstgeschiedenis behaalde.

Op 23 augustus 1939 werd hij tot leraar benoemd aan de Bisschoppelijke Normaalschool, in opvolging van E.H. Frederik Spittaels, en hij bleef er doceren tot 31 augustus 1967.

Vanaf 20.10.1967 werd hij adjunct-archivaris van het bisdom Gent.

Hij overleed te Avelgem op 10 oktober 1972.

Bij zijn afscheid aan de Normaalschool in 1967

 

1967 M  Ascoop ...pensioen11967  M Ascoop pensioen2

In memoriam

Tijdens het ontbijt van 10 mei 1940 kwam de directeur van de Normaalschool aan zijn leerlingen verklaren: "Jongens, het is oorlog, het vliegveld van Evere werd gebombardeerd, het station van Jemelle staat in brand, wij zullen u zo gauw mogelijk laten naar huis gaan".

Die voormiddag stonden op het programma: natuurwetenschappen, geschiedenis en de wekelijkse les te geven door één van ons. De natuurwetenschappen werden prompt vervangen door een gezellig onderonsje maar, toen omstreeks negen uur E.H. Ascoop aan de beurt kwam, zou het zo een vaart niet lopen. Hij sprak een paar minuten over de oorlog, vernoemde even met ontroering, maar beheerst, zijn broer aan het Albertkanaal en besliste toen, tot ieders verbazing, dat wij elkaar niet mochten verlaten zonder eerst het hoofdstuk af te handelen waarmee wij bezig waren. Zo geschiedde, en ondanks de zoemende vliegtuigen waren wij vrij aandachtig. Nadat een half uur later de taak ten einde liep bleef er toch wat tijd om over de oorlog te praten. Na afhandeling van het hoofdstuk.

Dat onvergetelijk uur van 'de langste dag' behoort nu, met de dood van onze schitterende leraar, definitief tot de geschiedenis. Het kwam mij voor dat zijn les van 10 mei 1940 voor het nageslacht moest worden bewaard.

Dank u, Mijnheer Ascoop!

(R.D. in 'Kasteelgalm', winter 1972)

  

{gotop}