Jean-Paul Geysen

jp geysen1975Jean-Paul Geysen1975
Jean-Paul Geysen werd geboren te Sint-Niklaas op 14 april 1954. Hij ging naar de lagere school in de Sint-Rochusschool te Sint-Niklaas. Hij deed zijn humaniorastudies (Wetenschappelijke B) aan de de Bisschoppelijke Normaalschool en behaalde zijn diploma in 1972. Tijdens zijn normaalschooltijd was hij lid (1966-1969) van het 'Knapenkoor Clemens Non Papa' onder leiding van leraar Paul Verstraete, spelend lid (sopraan- en tenorblokfluit) (1969-1972) van de Speelschaar 'Phalesius' onder leiding van leraar E.H. Hugo De Lil en spelverdeler (1971-1972) bij de schoolploeg volleybal 'Sifrano' onder leiding van subregent E.H. Guido Smet

Hij zette zijn studies verder aan de Sint-Thomasnormaalschool te Brussel (regentaat Plastische Kunsten). Hij studeerde af als geaggregeerde in de Plastische Kunsten met extra aanvulling van Godsdienst B, Kunstgeschiedenis, Esthetica en Wetenschappelijk Tekenen (= projectietekenen, technisch tekenen, constructies, perspectieven, 3D-ontwikkelingen, maquettes...).

Hij begon zijn onderwijsloopbaan als studiemeester aan de Vrije Technische School te Sint-Niklaas en in 1975 werd hij leraar aan de Bisschoppelijke Normaalschool in het derde jaar ASO (plastische opvoeding), in Wetenschappelijke B (wetenschappelijk tekenen) en in het regentaat Wiskunde (wetenschappelijk tekenen en bordschetsen) tot in 1999.

Ondertussen en erna was hij ook leraar aan het Technisch Instituut Berkenboom te Sint-Niklaas in verschillende afdelingen van het BSO.

Aan het Sint-Jozef-Klein Seminarie (SJKS - College) te Sint-Niklaas gaf hij beschrijvende meetkunde aan het 6e jaar ASO Latijn-Wiskunde.

Aan het Technisch Instituut Sint-Carolus (TISCA) te Sint-Niklaas gaf hij in de afdeling TSO Techniek Wetenschappen wetenschappelijk tekenen en plastische opvoeding.

Verder was hij ook nog lesgever op weekendcursussen, gastdocent Perspectieftekenen in afdeling STEM (= 'Science, Technologie, Engeneering and Mathematics') en in Berkenboom Humaniora, lid van de middenjury 'Lager Secundair Onderwijs' voor Plastische Opvoeding en lid van de leerplancommissie 'Wetenschappelijk Tekenen en Technisch Tekenen' voor ASO, TSO, KSO en BSO. Hij is de logo-ontwerper van verschillende scholen (o.a. TISCA, Sint-Carolus, Heilige Familie, TBI, Sint-Franciscuscollege).

Jean-Paul Geysen sloot zijn onderwijsloopbaan af op 30 juni 2014.

jp geysen2014Jean-Paul Geysen 2014Ook in het verenigingsleven maakte hij zich zeer verdienstelijk: bij Turnkring Kracht & Geduld Sint-Niklaas (1960-1966), KSA Reynaert (1960-1972), bij CM (Amberloup 1960 en Melchtal 1964), bij SNJCE (Sint-Niklase Jeugduitwisseling voor Europa - 1972-1980 - voorzitter van 1976 tot 1978), volleybalploeg Kevers 4e provinciale - opleidingsploeg van Rapid Sint-Niklaas, bezieler, reservescheidsrechter, speler, secretaris en voorzitter van WALIVOL (Waas Liefhebbers Volleybalverbond), medeoprichter en -organisator van Sint-Niklase Beachvolleyhappening (2007-2019) en vzw SINI-BEACH (Sint-Niklase Beachvolleybalclub), lid van de sportsubsidiecommissie, afgevaardigde recreatievolleybal, ondervoorzitter van de Stedelijke Sportraad Sint-Niklaas (1989-2022), lid van Loopclub WALO (Wase Lopers Nieuwkerken 2002-2008), medewerker aan de Grote Prijs DE STER Veldrijden (2008-2010), van het NA-TOUR criterium (Hamme/Sint-Niklaas) 2009-2013), van het SPECIAL OLYMPICS G-Sport (Sint-Niklaas/Beveren) (2019), van het Scholentornooi VOLLEYBAL (Scholengemeenschap Sint-Nicolaas). 

jp geysen2022Jean-Paul Geysen 2022Hij is medeoprichter, bestuurslid en technisch medewerker van theater ARGUS (1988-1992). Sinds 1979 is hij lid en technisch medewerker (o.a. decorontwerp en uitvoering) van de Koninklijke Toneelvereniging SINT-GENESIUS (1979-2022).

Decorontwerper en uitvoerder was hij in de Bisschoppelijke Normaalschool bij het schooltoneel leerkrachten (o.a. 'De Man van Morgen' in 1984). Als technisch medewerker (decorbouw/toneelmeester) was hij betrokken bij het schooltoneel (Berkenboom + SJKS + Sint-Carolus) (1999-2019).