E.H. Adolphus Geirnaert 

Hij werd geboren te Gent op 13 mei 1822.

Op 1 oktober 1842 werd hij leraar van de Franse taal in de Normaalschool te Sint-Niklaas. Op 10.03.1848 werd hij leraar in het Sint-Jozef Klein Seminarie te Sint-Niklaas.

Op 8 april 1848 was zijn priesterwijding.

Op 3 januari 1865 werd hij directeur in het Sint-Jozef Klein Seminarie te Sint-Niklaas.

Op 6 augustus 1906 nam hij ontslag en werd hij erekanunnik in Sint-Baafs te Gent.

Hij overleed te Hulst op 4 april 1916.