1973 - Broederschool Essen

essen1973

Eerste rij: 1 Vic Cools (broeder Wildert), 2 broeder Vermeiren (provinciaal overste van de broeders in België), 3 onderpastoor Jef Smets, 4 deken Jan Verstraeten, 5 broeder Marote, 6 Gregoir Werner (broeder Achiel, directeur van de lagere school), 7 Theodoor Leen (broeder Berno)

Tweede rij: 8 Francis Claessens (O1967), 9 Stan Van Loon (O1965), 10 Chris Van de Walle, 11 Florent Van Meel (O1944), 12 broeder Gilbert Dierickx, 13 Guido Matheusen, 14 Jos Coremans (broeder Alexis) 

Derde rij: 15 broeder Leopold Vlemmix, 16 Jos Dorenberg, 17 Jan Van Loon (O1969), 18 Aloïs Nelen, 19 broeder Guido Bex, 20 Jos Tas, 21Julien Verheyden.

De onderwijzers wiens namen vetgedrukt staan zijn gediplomeerd in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

Jos Coremans was student aan de Bisschoppelijke Normaalschool (Hum 1961-62 5c; Hum 4c 1962-63) en ging daarna naar de normaalschool in Oostakker en is daar afgestudeerd.