1973 - Broederschool Essen

essen1973

Eerste rij: 1 Vic Cools (broeder Wildert), 2 broeder Vermeiren (provinciaal overste van de broeders in België), 3 onderpastoor Jef Smets, 4 deken Jan Verstraeten, 5 broeder Marote, 6 Gregoir Werner (broeder Achiel, directeur van de lagere school), 7 Theodoor Leen (broeder Berno)

Tweede rij: 8 Francis Claessens (O1967), 9 Stan Van Loon (O1965), 10 Chris Van de Walle, 11 Florent Van Meel (O1944), 12 broeder Gilbert Dierickx, 13 Guido Matheusen, 14 Jos Coremans (broeder Alexis) 

Derde rij: 15 broeder Leopold Vlemmix, 16 Jos Dorenberg, 17 Jan Van Loon (O1969), 18 Aloïs Nelen, 19 broeder Guido Bex, 20 Jos Tas, 21Julien Verheyden.

(Vetgedrukt: onderwijzers die hun opleiding kregen in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas)

Jos Coremans was student aan de Bisschoppelijke Normaalschool (Hum 1961-62 5c; Hum 4c 1962-63) en ging daarna naar de normaalschool in Oostakker en is daar afgestudeerd.