Zesde jaar Wetenschappelijke B 1976 - Reünie 22.10.2016

Na 40 jaar kwam de klas van Wetenschappelijke B 1976 nog eens samen in Sint-Niklaas en bezocht het bekende huis Kasteelstraat nr. 8. Hieronder een impressie van dit bezoek, anno 2016.

2016reunieWB76

1 William De Kimpe, 2 Peter Lambers, 3 Jan Wauters, 4 Marc De Wreede, 5 Walter Van Belleghem, 6 Myriam (Jan Wauters),7 André Maes, 8 Bernadette (André Maes), 9 Myriam (Luc Derkinderen), 10 Luc Deprost, 11 Carine (Walter Oelbrandt), 12 Ronny De Boom, 13 Alain Van Steenkiste, 14 Leo Foubert, 15 Daisy (Alain Van Steenkiste), 16 Walter Oelbrandt, 17 Mireille (Ronny De Boom), 18 Luc Derkinderen, 19 Chantal (Leo Foubert).

 

Op zaterdag 22.10.2016 gingen we met 11 van de 20 afgestudeerden WB 1976 een kijkje nemen in de oude school (leeggemaakt 1999, asielcentrum sinds 2000). We werden rondgeleid door dhr Peter Van der Gucht, al 10 jaar directeur, die ons heel vriendelijk en creatief toesprak.

We kregen het gezelschap van oud-leraars Peter Lambers en Walter Van Belleghem. Het leek wel alsof wij allen een pak verouderd waren, en zij niet…

Er zijn altijd tussen 120 en 250 asielzoekers geweest, w.o. families en alleenstaanden (ook minderjarige alleenstaanden). Top-5 is momenteel Syrië, Irak, Somalië, Palestina en Afghanistan. Het % dat effectief asiel krijgt is gestegen, bvb voor de Syriërs momenteel rond 98%.

We maakten een  rondgang door de gemeenschappelijke lokalen, en die zitten allemaal op gelijkvloers en eerste verdieping. Daarboven zijn klassen ook veranderd in kamers, soms modulair omgebouwd in éénpersoonskamers, dan weer verbouwd tot familiekamers.

Vooral in blok langs de Kasteelstraat zijn lokalen voor de staf (eertijds leraarskamer, secretariaat, directie en refter priesters). De wintertuin is goed bewaard, onlangs waren 4 palmbomen geveld wegens te groot, maar het blijft er erg groen en gezellig. Refter of onvangstkamer voor ouders of voor wie straf moet schrijven, is hij niet meer… gewoon doorgang.

De refter is uitgerust met een lange toog, en kleinere groene tafels zoals in een zelfbediening. De keuken is gemoderniseerd en heel actief; men kookt er ook voor asielcentrum Westakkers. Naast de groepskeuken is een klein deel zelf-kook-keuken, dat is beperkt in gebruik, de bewoners krijgen 7,25 euro per week en kunnen daar dus beperkte aankopen mee doen. Maar al hun leefkosten zijn overigens wel gratis, inbegrepen in hun verblijf daar.

De bib is veranderd in ontspanningsruimte, o.a. tafeltennis. Verder naar achter zijn de labo’s en studiezalen veranderd in een binnenspeelplaats, ruimte met wasmachines, het atelier van de vaste klusjesmannen. De gang daarboven is er ook een internetkamer en een klein auditorium gemaakt, waar lezingen, toneel en ontvangsten mogelijk zijn. Ook de kapel is een ruimte voor creatieve zaalactiviteiten, soms tot blijdschap van asielzoekende muzikanten en hun gehoor… (het orgel en de religieuze functie is weg, het glasraam niet…). Een moskee is er niet, daarvoor gaan de asielzoekers naar een bestaande moskee in de Hazewindstraat.

De oude speel- en turnzalen behoren niet meer tot dit centrum (verkocht aan buren). Het torengebouw naast de kapel heeft nu doodlopende trappen op de eerste verdieping, wat we wat surrealistisch vonden… Op vele plaatsen haalden we herinneringen op, soms ook aan het kattekwaad dat er plaatsgevonden had en de illustere leerkrachten die ons wat probeerden bij te brengen…

De speelplaats is gedeeltelijk speeltuin geworden. De oude kastanjelaren bleven wel nog als stille getuigen van een eerder verleden op hun positie…

De overzijde, de lagere school van destijds, is nu volledig in gebruik bij de Jonathanschool (BLO), ook de schoolingang met de fietsenstallingen van destijds.

We kruisten af en toe asielzoekers van de top-5 landen, die ook gelukkig leken in hun tijdelijke thuis. Dhr Van der Gucht wees er op dat velen al een zwaar verleden met zich droegen, een lange reis, soms onderbroken door werk voor een hongerloon, om hier te geraken. Er zijn vrijwilligers die hen helpen alfabetiseren, en ook gezinnen die hen als buddies opnemen in hun netwerken. De schoolgaanden krijgen ook speciale klassen (in Nieuwkerken), tot zij ons schrift én taal meester zijn.

Het deed ons deugd nog eens op deze plaats met vele herinneringen rond te kijken; we waren en zijn de directie er dankbaar voor.

Nadien zakten we af naar een restaurant en bowling op de markt, waar de aangename herinneringen verder opgehaald werden…

Luc Deprost

2016reunieWB76b1 Walter Van Belleghem, 2 Peter Lambers, 3 Daisy (Alain Van Steenkiste)

2016reunieWB76c1 Luc Deprost, 2 Peter Lambers, 3 Marc De Wreede

 

 

 

{gotop}