Postberichten

De aanvullingen op de website NORMA-Klasgenoten sinds 8 maart 2018

- Het gedicht van de maand ‘Wat ik mij nog herinner van de BNS' – Staf De Wilde (onderwijzer 1967) (klik hier)

- Foto’s 1970: foto’s van leraars, gemaakt ten voordele van Broederlijk Delen (klik hier)

- Marc Wymeersch (O1973) (klik hier)

- Reünie 2018: Humaniora 6e Economie 1991 (klik hier)

- Nieuwe gegevens: Antoon Dierick (O1920) (klik hier), René Rooms (O1926) (klik hier), Albert Marquenie (O1935) (klik hier), Gaston Bruggeman (O1939) (klik hier).

- Overlijden Magda De Baets, echtgenote van Daniël Ostyn (O1949) (klik hier) en Julien Walgraeve (O1943) (klik hier)

- Document: rapport Humaniora Menswetenschappen (klik hier)

- Geleide bezoeken aan Asielcentrum/Normaalschool Sint-Niklaas op zaterdag 21 april 2018 van 15 tot 17 uur en op zaterdag 19 mei 2018 van 14 tot 16 uur. 

Voor beide bezoeken zijn nog een paar inschrijvingen mogelijk. (klik hier) en (klik hier)