Welkom!

Beste gast

Graag verwelkomen wij u op deze site. Ze is bedoeld voor allen die enige verbondenheid voelen met de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas of belangstelling hebben voor het rijke verleden van deze school.

In het bijzonder richten wij ons tot de honderden normalisten die in deze school hun opleiding tot onderwijzer of regent hebben gekregen. Bij uitbreiding richten wij ons ook tot de studenten van de Humaniora-afdeling en de leerlingen van de lagere oefenschool.

Wij maken gebruik van de vele artikelen en foto's die in de loop der jaren verschenen zijn in de tijdschriften, uitgegeven door de school zelf. Tevens putten wij uit eigen fotoarchief om feiten en gebeurtenissen te visualiseren.

Deze site is nog in opbouw en dus nog erg onvolledig. Wij staan open voor opbouwende suggesties en bijdragen om zo de site verder uit te breiden.

 

voorgevelbnsVoorgevel Normaalschool            

huisnummer

                   Het originele huisnummerplaatje van de Normaalschool

Normaalschool - speelplaats

De speelplaats van de normaalschool in 1922

 

bordjeBord gemaakt door leraar plastische opvoeding Luc De Rijck voor een opendeurdag.
 

Bekijk een panoramisch zicht op de NormaalschoolPanorama

 -O-O-O-

GEDICHT     

Hieronder verschijnt geregeld een gedicht van een oud-leraar of oud-student van de Normaalschool.

Het gedicht 'Heimwee' is van Michiel Marter, pseudoniem voor Michel Marquenie, onderwijzer diplomajaar 1948.

 Heimwee

 Er was een heerlijke tijd,

toen ik vrij en blij kon shotten,

spelen, stoeien, levensblij ravotten,

hij was zegenend gebenedijd.

 

Die is eilaas voorbij,

het sleept, kriept, piept en pijnt,

wijl mijn motoriek verdwijnt,

door al de opgelopen averij.

 

Dit is nu eenmaal ‘t leven,

je groeit en bloeit als kind,

wordt volwassen, werkt en mint,

onberekend in je geven.

 

Vóór je ‘t beseft, ziet en weet,

ben je door ‘t leven heengeraasd,

achterom kijkend stomverbaasd,

naar de sporen, van lief en leed.

 

Toch bleef blijheid overeind,

lach, juich en zing,

om ‘t leven waardoor je ging,

langs ‘n weg nauwkeurig afgelijnd.

 

Wat ‘n geluk, je geest bleef fit,

blijf spelen met gevoel en woord,

dansend op ‘n slappe koord,

waarop je dankbaar te springen zit.

 Michiel Marter - Garrucha - 16 maart 2007  (O1948)

 

 Lees de gedichten die al verschenen zijn: klik hier.

 KUNSTWERK

Hieronder verschijnt maandelijks een kunstwerk van een oud-leraar of een oud-student van de Normaalschool.

De aquarel 'dichter Willem Persoon' is van Boudewijn Dhondt, oud-leraar.

Willem Persoon