Uitspraken van E.H. Hugo De Lil

- “Waarom zijn de boeken van de H. Schrift geïnspireerd en mijn cursus niet?” luidt de vraag van de leraar godsdienst.

   Antwoord van student: “Omdat gij het afgeschreven hebt uit andere boeken.”

- “De moderne mens bekijkt de wereld vanuit een laag gezichtspunt: de vrouwenbenen!”

- “Daimon betekent duivel, vandaar het woord ‘dynamo’”

- Kreeg een briefje van een moeder toen hij les gaf te Gent (catechismus). Haar zoon had haagschool gehouden. “Eerwaarde, mijn zoontje heeft gisteren niet naar de catechismusles geweest, daar zijn moeder een kleintje bij kreeg. Dit zal echter niet meer gebeuren!”

- HDL geeft commentaar over de kalkoenen in de tuin. “Die beesten zijn echte monsters.” Hij voegde er onmiddellijk aan toe: “Zeg dat nu maar niet aan de directeur.”

- “Wat schiet er van een priester over als zijn lessen evengoed door een leek kunnen gegeven worden?”

- “Wie niet naar de natuur omziet en het lichaam volgt, die eindigt met vodden.”…