April 1977

Jesus Christ Superstar

In het kader van de lessen lichamelijke expressie hebben de leerlingen van leraar André Schepens een plan uitgewerkt dat in het begin wel ietwat vermetel leek: een opvoering van enkele uittreksels uit de rock-opera 'Jesus Christ Superstar'.

Hoe kwam men eigenlijk tot dit idee?

as21
Het ritmisch bewegen op muziek, hoe intens ook beleefd en ingeoefend, werd toch ietwat als onvoldoende beschouwd. Tot iemand de vraag stelde: "Waarom niet eens een echt groot werkstuk aanpakken?" Die gedachte kreeg meer en meer vorm, en toen iemand de naam 'Jesus Christ Superstar' uitsprak werd iedereen razend enthousiast. En dat men dat enthousiasme ernstig moest nemen, bleek weldra uit het feit dat men plannen maakte om de originele opvoering te Londen te gaan bekijken, plannen die inderdaad ook, tijdens een weekend, werden uitgevoerd. 

Dat was de prettige kant van de zaak; maar iedereen wist dat een opvoering van enig niveau ook veel, eerder saai voorbereidingswerk ter plaatse vergt: eindeloze repetities, instuderen van de tekst, lipping perfectioneren, belichting uittesten, materiaal en kostumering uitproberen, de zaalschikking regelen, en de duizend kleine probleempjes oplossen.

Doorheen dit alles groeiden de spelers (en we mogen hierbij het vrouwelijke aandeel van enkele leerlingen van O.L.V.-Presentatie niet vergeten) naar de échte opvoering van het stuk. Het enthousiasme bereikte bij de eerste opvoering een hoogtepunt. Ook de reacties waren positief, vooral omdat met weinige middelen toch een behoorlijk peil werd bereikt.

Vooral geappreciëerd werden het sobere decor en de sobere kostumering, de suggestieve lichteffecten, de expressieve taal van handen en bewegende lichamen.  Bij elke opvoering (en dat zijn er intussen toch enkele geweest; een opvoering voor de leerlingen van de school, een opvoering voor de ouders, een opvoering voor de leerlingen van O.L.Vrouw-Presentatie en een opvoering voor de Technische School in Mechelen) kon men de gespannen aandacht van de toeschouwers aanvoelen. Het is moeilijk die sfeer van mee-beleven aan te voelen als je er niet bij bent geweest. En wie er niet bij was, heeft echt wat gemist!

(GDM in 'Kasteelgalm', zomer 1977)

Jesus Christ Superstar in beeld...

 Jesus Christ Superstar

 

 

{gotop}