Diplomajaar 1985 regenten

E.H. Jan Coppens

jancoppens
Jan Coppens werd geboren te Aalst op 02.02.1964. Hij ging eerst naar de gemeentelijke basisschool en volgde daarna middelbaar onderwijs in het Sint-Maartensinstituut van Aalst. In 1982 volgde hij één jaar filosofie in het Sint-Paulusseminarie te Mariakerke. In 1983 kwam hij naar de Normaalschool en behaalde in 1985 het diploma van regent Nederlands-Engels. Daarna studeerde hij vier jaar theologie in het Grootseminarie van Gent waar hij op 1 juli 1989 tot priester werd gewijd. In hetzelfde jaar werd hij leraar in het Sint-Antoniuscollege te Ronse, in 1991 in het Sint-Jan Berchmanscollege van Sint-Amandsberg en in 2000 in het Sint-Janscollege van dezelfde gemeente. Intussen werd hij in 1990 weekend-priester in de Sint-Bavokerk Mere en in 2009 volgde hij er zijn oom, Jan Keymeulen, op als pastoor. Op 2 oktober 2009 werd hij benoemd tot pastoor van Sint-Martinusparochie Erpe, Sint-Bavoparochie Mere en Sint-Paulus' Bekering Ottergem.

E.H. Coppens vierde in juli 2014 een dubbel feest ter gelegenheid van zijn 25 jaar priesterwijding en zijn 50ste verjaardag. Na een feestelijke eucharistieviering in Mere trakteerde hij zijn parochianen op een zomers tuinfeest. Het weer zat niet mee, maar het muziekkorps van Erpe en het gezellig samenzijn compenseerden veel. De pastoor liet overigens 3.000 broodjes, hot-dogs, ijsjes, taarten en ander lekkers aanrukken zodat de aanwezigen een middag lang rustig konden bijpraten terwijl de kinderen mochten ravotten op een springkasteel, zich laten schminken of spelletjes spelen.