Overlijden Eddy Picavet

picavetfoto
Op 20 maart 2021 overleed in het woonzorgcentrum Ter Engelen in Lokeren oud-onderwijzer Eddy Picavet, weduwnaar van Lieve de Castro. Hij werd geboren te Sint-Niklaas op 26 januari 1937. Hij behaalde het onderwijzersdiploma aan de Bisschoppelijke Normaalschool in 1956. Zijn eerste schooljaar was in het stadsschooltje in de Priesteragiewijk (Don Bosco) te Sint-Niklaas. Na zijn legerdienst en een maand dienst in de Sint-Martinusschool te Beveren werd hij op 1 december 1958 leerkracht aan het Sint-Lodewijkscollege te Lokeren, 26 jaar lang in zijn 'Kabouterland' (eerste leerjaar). Van 1986 tot 1992 was hij directeur van de school Oude Heerweg te Lokeren.

Eddy Picavet was sterk verweven met het culturele leven in Lokeren. Hij stichtte het Lokers Jeugdtoneel, was actief in de volkskunst, schreef allerlei revues en deed presentaties bij meerdere gelegenheden.

Schrijven was zijn tweede natuur. Hij was meer dan 30 jaar medewerker bij 'Het Vrije Waasland' en schreef ook voor meerdere tijdschriften. Hij publiceerde cursiefjes, poëzie en gelegenheidsteksten. In 2018 verscheen zijn laatste bundel: 'Laatste rozen'.

Hij is de vader van o.a. Bart Picavet, gediplomeerd aan de Bisschoppelijke Normaalschool als regent wiskunde in 1990. Bart erfde de toneelmicrobe van zijn vader en is nu regisseur.

Lees meer over Eddy Picavet: klik hier.