Overlijden Guido Geubbelmans

guidogeubbelmans
Op 14 april 2020 overleed in het Sint-Franciscusziekenhuis te Heusden Guido Geubbelmans. Hij werd geboren te Mol op 29 september 1940. Hij behaalde het diploma van regent Nederlands-Engels aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1962. Hij was toen gedomicilieerd als broeder in het klooster van de Broeders van Liefde te Temse. Hij deed zijn burgerdienst als broeder missionaris in Rwanda. Bij zijn terugkeer is hij, samen met andere broeders, uitgetreden uit het klooster in Leopoldsburg in 1969.

 De afscheidsviering zal op een later tijdstip plaatshebben.

U kan uw medeleven betuigen door schriftelijk te condoleren via www.dries-hulsmans.be.