Overlijden broeder Herman - Raoul Pauwels

broederherman
Op 14 mei 2019 overleed te Gent Broeder Herman, Raoul Pauwels. Hij werd geboren op 14 september 1933 te Waarschoot. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1959. Hij werd leerkracht in de Broederschool te Sint-Niklaas. In 1964 behaalde hij het diploma van regent in de Godsdienstwetenschappen aan het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut te Gent. Hij werd leraar godsdienst in de Secundaire Broederschool te Sint-Niklaas. In 1975 werd hij directeur van de Handelsschool van de Broeders in Sint-Niklaas.

In 1990 werd hij voorzitter van de Raad van Bestuur van alle Broederscholen Hiëronymieten en in 1998 werd hij algemeen overste van de Congregatie Broeders Hiëronymieten tot 2010.

In 2010 ging hij op rust.

De uitvaartliturgie heeft plaats in de Sint-Jozefkerk, Tereken te Sint-Niklaas op zaterdag 25 mei 2019 om 10 uur.

Rouwbrief Broeder Herman

rouwkaartbroederherman