Overlijden Albert Van Hoeij

Op vrijdag 25 januari 2019 overleed op 95-jarige leeftijd in huiselijke kring oud-onderwijzer Albert Van Hoeij. Hij werd geboren te Kemzeke op 27 januari 1924. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1943.

Tijdens Wereldoorlog II, op 11 juli 1944, werd hij opgepakt en een paar dagen later naar het concentratiekamp in Buchenwald gebracht en kwam terecht in Blankenburg, daarna in Dora.

Na 13 maanden kwam hij terug vrij. Op 1 maart 1946 werd hij onderwijzer en in 1970 directeur van de Lagere School van de Hellestraat in Stekene. Hij ging met pensioen in oktober 1976.

 

De uitvaartliturgie, waarop u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaatshebben in de kerk van het H. Kruis te Stekene, Kerkstraat 2 op vrijdag 1 februari 2019 om 11 uur, gevolgd door de teraardebestelling op de begraafplaats te Stekene-Hellestraat.

Samenkomst en gelegenheid tot een laatste groet in de kerk vanaf 10.30 uur.

U kan Albert groeten in het Uitvaartcentrum Schelfhout, Frans Van Brusselstraat 89 te Stekene, op donderdag 31 januari van 18 uur tot 19 uur.

De namis gaat door in dezelfde kerk op zaterdag 16 maart om 18.30 uur.

 

Albert Van Hoeij is de pa, opa en overopa van
Lieven en Kristina Steel – Van Hoeij, kinderen en kleinkinderen
Etien en Maria Colman – Van Hoeij, kinderen en kleinkinderen
Koenraad en Ingrid Van Hoeij – Puylaert, kinderen en kleinkinderen
Elie en Hadewijch D’hondt – Van Hoeij, kinderen en kleinkinderen
Karel en Christel Van Hoeij – Vervaet, kinderen en kleinkinderen