Overlijden kanunnik Georges Stuyts

kan stuyts3
Op zondagmorgen 30 december 2018 overleed rustig in het woonzorgcentrum Sint-Vincentius te Zaffelare kanunnik Georges Stuyts, oud-leraar en oud-directeur van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas op 92-jarige leeftijd. Hij werd geboren te Kieldrecht op 8 mei 1926 en priester gewijd in Gent op 30 augustus 1953. Hij behaalde aan de KU Leuven de licentie in het Kerkelijk Recht (1953-1956). Hij was onderpastoor in Moerbeke-Waas en godsdienstleraar in de Rijksmiddelbare school van Moerbeke van 1956 tot 1959. Op 31 augustus 1959 werd hij leraar benoemd aan de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas. Op 29 augustus 1964 werd hij er tevens onderdirecteur en op 19 augustus 1966 directeur. Daarnaast was hij diocesaan proost van C.O.V.

Op 1 januari 1975 werd hij benoemd tot diocesaan gondsdienstinspecteur voor het Vrij Secundair en Hoger Onderwijs in het bisdom Gent en later (1 september 1990) werd hij ook diocesaan hoofdinspecteur voor het Pedagogisch Onderwijs.

Van 1992 tot 2001 was hij voorzitter van de inrichtende machten van de bisschoppelijke colleges en vanaf 1992 rechter van de Kerkelijke Rechtbank tot 2018. Op 1 oktober 1992 werd hij titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel.

Op 25 augustus 2000 werd kanunnik Stuyts benoemd tot rector van de Zusters van Liefde in Zaffelare en tot aalmoezenier van het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Zaffelare.

De verrijzenisliturgie had plaats op zaterdag 5 januari 2019 om 10.00 uur in de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petruskerk in Zaffelare.

Op uitdrukkelijke vraag van de overledene zijn er geen toespraken.

Na de uitvaartplechtigheid volgt de bijzetting in het familiegraf op de begraafplaats te Belsele in intieme kring.

rouwbriefkanStuyts2rouwprentstuyts1
rouwprentstuyts2