Overlijden Ghislain Van Royen

Ghislainvr
Op 19 augustus 2018 overleed in het Rust- en Verzorgingscentrum Plantijn in Kapellen op 101-jarige leeftijd Ghislain Van Royen, één van de oudste oud-studenten van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Hij werd er als onderwijzer gediplomeerd in 1936. Zijn zoon Clement is eveneens onderwijzer en werd in de Normaalschool gediplomeerd in 1965.

Lees meer over Ghislain Van Royen: klik hier en klik hier.

Rouwbrief Van Royen Ghislain 2

 bidprent vake