Overlijden Alfons De Bock

Op 16 januari 2018 overleed te Beveren Alfons De Bock. Hij werd geboren te Beveren op 10 september 1930. Hij werd als onderwijzer gediplomeerd in 1951 aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Hij startte zijn onderwijsloopbaan in de Sint-Martinusschool (Broeders Hiëronymieten) te Beveren. Begin de jaren '60 werd hij benoemd als leraar plastische opvoeding en technisch tekenen aan het Gemeentelijk Technisch Instituut te Beveren en dit tot aan zijn pensioen. De uitvaartliturgie had plaats op 20 januari in de parochiekerk Sint-Martinus, Grote Markt te Beveren. 

rouwbrief.a.debock

bidprenta.debock