Schat op zolder in Jonathanschool

zolder
Tijdens de vakantiemaand augustus werd de zolderkamer in de Jonathanschool volledig opgeruimd op advies van de brandweer. kader1996Van 1971 tot 1997 was de zolder het werkatelier van leerkracht crea André Heirman. Heel goed verborgen vond men bij de opruiming een opgerold schilderij 'Moeder Maria en kind', groot 1 m x 2 m, van een onbekende kunstschilder.

schilderijmariaxWaar heeft dit schilderij ooit gehangen? Wie heeft dit geschilderd? Wanneer en waarom werd dit schilderij zo goed verborgen? Dat zijn allemaal vragen die de ontdekkers zich stelden. Tot op heden zijn hierop nog geen antwoorden gekomen.

Niemand heeft er weet van dat het schilderij ooit in de kapel van de Bisschoppelijke Normaalschool zou gehangen hebben.

Oud-archivaris van de Bisschoppelijke Normaalschool Dirk De Waele kon iets meer omkadering geven. Het gebouw met zolder in de Jonathanschool zou een restant kunnen zijn van de zondagsschool die opgericht werd in 1851-1852 door pastoor Van Driessche van de Onze-Lieve-Vrouwparochie, samen met deken Braem. Deze gebouwen werden veranderd en uitgebreid in 1873 met de aanleg van de Kasteelstraat (en het bouwen van de nieuwe Bisschoppelijke Normaalschool in 1873). Bij deze uitbreidingen was ook een kapel opgenomen. Heeft de schilderij daar ooit gehangen? Het blijft een onbeantwoorde vraag.