Jonathan De Decker: huisstriptekenaar

 jonathan
Jonathan De Decker werd geboren te Sint-Niklaas in 1977. Hij woont nu in Zwijndrecht. Zijn lagere school doorliep hij in de Sint-Franciscus Lagere Oefenschool (wijk- en hoofdschool - 1985 - 1989). Hij deed daarna zijn humaniorastudies (menswetenschappen - moderne talen) aan de Bisschoppelijke Normaalschool (1989 - 1995). Na zijn humaniora studeerde hij kunstgeschiedenis, regentaat, maar uiteindelijk vond hij zijn roeping in de zorg, meer bepaald in de Bijzondere Jeugdzorg. Sinds 2000 werkt hij in een kindertehuis als begeleider, een job die naast de confrontatie met soms heel zware casussen ook heel veel voldoening geeft. Na zoveel jaren kinderen uit problematische opvoedingssituaties te hebben begeleid op hun vaak moeilijke pad, is het heel fijn om in de loop der jaren, kinderen die hij van in hun kleuterjaren mee mocht helpen opvoeden, op bezoek te zien komen met hun eigen kinderen, erkentelijk voor alles wat hij en anderen voor hen hebben betekend.

Jonathan huwde met Inês en in 2012 werd een tweeling geboren, Floris en Félien. (Jonathan bedacht toen een geboortekaart dat openvouwt tot een 'dubbel-De Decker.) In de loop der jaren werd zijn gezin, onder lichte druk van de vrouwelijke vertegenwoordiging, uitgebreid met een uiterst tamme asielkat. Zijn kinderen gaven haar de naam 'Poezeminneke', wat ondertussen meestal wordt afgekort tot 'P.M.' of roepnaam 'Poemie'. En zo heb je meteen de hoofdpersonages van de strips die Jonathan regelmatig tekent. Jonathan heeft altijd graag getekend, en toen de kinderen er aankwamen werd afgesproken het qua anekdotes in het gezin niet te laten bij "We zouden dat allemaal moeten opschrijven." Neen, de kleine grappige gebeurtenissen worden door Jonathan regelmatig getekend. Het zijn er ondertussen meer dan duizend. Floris en Félien bekijken en lezen regelmatig met veel plezier hun eigen avonturen.

familie dedecker

Bekijk een reeks strips, gegrepen uit de duizend: