Broeder Hildebrand Van Bruwaene: schrijver

Theofiel Van Bruwaene werd geboren te Egem op 4 maart 1869. Hij trad in het klooster van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Oostakker op 01.10.1887, werd geprofest op 17.04.1890 en kreeg de naam broeder Hildebrand-Maria. Hij behaalde het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas in 1891. Hij was werkzaam in Oostakker, Ledeberg, Menen, Lebbeke, Loppem. Vanaf 20.05.1905 was hij huisoverste in Ledeberg, Loppem (11.09.1906), Oostakker (18.08.1911) en Lebbeke (11.09.1919 tot 21.06.1923). Hij behaalde ook een diploma boomteelt en groenteteelt in het Landbouwonderwijs.

Broeder Hildebrand was directeur van de Humaniora en het Technisch Instituut van de Broeders in Oostakker van 17.08.1911 tot 08.09.1919.

Hij was lid van het Algemeen Kapittel vanaf 1908 en lid van het Provinciaal Kapittel België vanaf 1919. Hij werd vereerd met de Landbouwdecoratie 2e en 1e klas en met het burgerlijk ereteken "Medaille van 1e klas".

Hij schreef in 1908  het driedelig boek 'De jonge landman'.

Deel 1: Handboek voor de onderwijzer

Deel 2: Leerstof 1 - Synoptische tafels

Deel 3: Leerstof 2 - Synoptische tafels

beleefdkindIn 1899 werd in de drukkerij van de Beroepsschool 'Glorieux' in Oostakker zijn boek 'Wilfried of Het Beleefde Kind' gedrukt. Het werd eerst uitgegeven als 'Lees- en leerboeksken, ten dienste der lagere scholen'. In 1901 verscheen al de vierde druk, nu ook als prijsboek. Het gebruik van dit werk werd nogmaals aanbevolen in de Bondsvergadering der Katholieke Onderwijzers, gehouden in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas op 13 april 1903.

Als boekbeoordeling lezen we: "Onder verhalende vorm, leert het al de voornaamste punten van de Vlaamse wellevendheid, die onze jeugd behoorde te weten, en die, helaas, op onze dagen, zo weinig gekend en onderhouden worden. Ook geeft het, in een uitgebreid aanhangsel, een klare, praktische en volledige opsomming van de punten, die bij het ceremonieel der briefwisseling te pas komen."

hildebrand

 

 

 

 

 

 Broeder Hildebrand-Maria overleed te Oostakker op 21 juni 1923.