Erik Waelput: heemkundige en schrijver

ErikWaelput2
Erik Waelput werd geboren te Merendree op 17 maart 1936 als zoon van een dorpskuiper. Hij studeerde aan de Bisschoppelijke Normaalschool en werd als onderwijzer gediplomeerd in 1954. Hij behaalde daarna het diploma van regent Nederlands - Geschiedenis. Hij stond 35 jaar voor de klas in het Hoger Instituut Sint-Antonius te Gent.

Op 19 en 20 juli 1958 organiseerde een groep literair-geïnteresseerde jongeren uit Noord en Zuid, onder leiding van Erik Waelput, in Landegem de '1ste Jong-Nederlandse Literaire Dagen' met als doel jonge en debuterende dichters en schrijvers uit Nederland en Vlaanderen met elkaar in contact te brengen. Aan deze manifestatie werden een aantal literaire prijzen voor beginnende auteurs verbonden, wat de belangstelling deed toenemen.

Vanaf 1962 werden de 'Jong-Nederlandse Literaire Dagen' in Sint-Martens-Latem gehouden. In 1968 zette Erik Waelput deze tiende ontmoetingsdagen wat luister bij met de uitgave van een verzamelbundel die in de loop der jaren bekroonde verhalen en gedichten bevat. Er werd tevens een speciale programmabrochure uitgegeven waarin Erik Waelput een balans opmaakt van 10 jaar 'Jong-Nederlandse Literaire Dagen'.

Van 1964 tot 1966 verscheen ook het 'Jong-Nederlands Literair Tijdschrift' maar dat verdween dus vrij snel.

Vader Jules had een kuiperij in Merendree. Tot vijf generaties voor hem waren er echte kuipers in de familie. Vader Jules is er mee gestopt in 1960. Hett beroep van kuiper verdween, maar als waelputheemkundige wilde Erik Waelput een ode brengen aan de kuipers. Tien jaar heeft hij er over nagedacht en toen besloot hij dat het tijd was om de technieken van de ambachtelijke kuiperij te boek te stellen. In 2002 verscheen zijn boek bij Garant Uitgevers nv  'Eer het vat in duigen valt' (1) met foto's, gemaakt door zijn klasgenoot in de Normaalschool, Alfons Charels, In het lijvig boek (315 pagina's) wordt, naast de technieken van het kuipen-met-de-hand ook ruim aandacht besteed aan de diversiteit van de vaten (voor bier, wijn, whisky, granen, specerijen, haring) en komen tal van historische weetjes en leuke anekdotes aan bod.

Het boek werd op 10 december 2002 bekroond met de driejaarlijkse Prijs voor Volkskunde van de provincie Oost-Vlaanderen.

In 2007 werd Erik Waelput opgenomen in de 'Orde van de Nevelse Huwier' (2). Met een schaal waarop een peer staat afgebeeld wordt achting getoond aan personen die in hun dorp of streek een bijdrage hebben geleverd tot het beschermen of bewaren van het patrimonium of die de heemkunde een warm hart toedragen. In Nevele is nu nog een Kuipersmuseum.

In 1999 kreeg Erik Waelput In Drongen de titel 'Verdienstelijke Drongenaar voor Cultuur'. Onder zijn voorzitterschap had de Culturele Raad van Drongen zich sterk ontplooid. Hij organiseerde enquetes i.v.m. de culturele behoeften: De Campagne, bibliotheek, kinderboerderij, muziekschool, taallessen, monumentenzorg, ...

Andere publicaties van Erik Waelput:

- 'Brouwerijen en bierstekerijen in Beersel' met Maurits Nevens en Raf Meurisse (in 2011).

- 'Van boom tot vat' over de kuipernijverheid in Vlaanderen, met EW Nico Van Campehout en Guy Van Kerckhoven (in 2005).

- 'Cataloog van het kuipergereedschap' Een technische fiche van 110 kuipergereedschappen (uitgegeven in eigen beheer)

 

(1) Hoe herken je een goede ton? Als je de ijzeren banden eraf haalt, moeten de duigen samenblijven. Vandaar ook de titel van het boek 'Eer het in duigen valt...'.

(2) Een huwier is een verdwenen Nevelse perensoort waarvan alleen de naam gekend is uit oude geschriften.