Afval

Afval, voor hun gemakzucht

Je vindt het overal:

In het park, op de straat,

Dat men afval overal achterlaat?!

Ik kan het niet begrijpen

Dat ze zichzelf laten lijden,

Enkel voor hun gemakzucht,

Met als beloning, de eeuwige rust?

Greenpeace is er tegen,

Een groep mensen die de regen

Van die ene kern, afval, willen

Eens en voorgoed – te killen.

Ook de fabrieken doen maar rustig voort.

Neen, Greenprace vindt daar geen gehoor.

Ik hoop dat het ooit stopt, dat storten,

Want anders zal de aarde een afvalemmer worden.

Mario De Weerd – Humaniora 3A – 1985-86