Documenten uit archief drukkerij Strybol

In het archief van drukkerij Strybol-Vercruyssen uit Sint-Niklaas, dat bewaard wordt door de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas (KOKW), bevinden zich enkele documenten i.v.m. de Normaalschool uit de periode 1938 - 1945.

1938 - Uitnodiging Hogere cursus in de pedagiek

Uitnodiging tot het bijwonen van de Hogere Cursus in de Pedagogiek, al de vierde cursus, die startte op zaterdagnamiddag 5 februari 1938 en eindigde op 9 april 1938. Op het programma stond 'De didactiek van het moedertaalonderwijs'.

1938cursuspeda

1938 Uitnodiging retraite

Uitnodiging aan onderwijzers en kosters tot het bijwonen van een retraite die startte op maandagmorgen 8 augustus 1938 om 8 uur en eindigde op donderdagmorgen 11 augustus om 8 uur. Het was wenselijk dat onderwijzers en kosters minstens om de twee jaar een retraite bijwoonden.

1938retraite

1939 - Viering honderdjarig bestaan (1839-1939) van de school

Uitnodiging aan alle oud-leraars en oud-leerlingen onderwijzers en kosters voor de viering van het eeuwfeest van de Bisschoppelijke Normaalschool op donderdag 13 april 1939.

Lees meer over deze viering: klik hier.

1939eeuwfeest

1939 Identiteitskaart

Verminderingskaart van 35% op de Belgische Spoorwegen voor het bijwonen van het eeuwfeest van de Bisschoppelijke Normaalschool op 13 april 1939.

Er was ook een vermindering van 35% op het spoor voor het bijwonen van de retraite, enkel indien er tenminste honderd deelnemers waren.

1939identiteitskaart

1939 Toelatingsexamen

Uitnodiging voor het toelatingsexamen van de kandidaten tot het voorbereidende of het eerste jaar van de onderwijzersopleiding en voor de kostersopleiding op maandag 4 september 1939.

1939toelatingsexamen

1944 Rekening met Pasen

Rekening met Pasen 1944 voor elke student aan de Normaalschool. Tevens een rapport voor gedrag, naarstigheid en voornaamheid.

1944rekening

1945 Toelatingsexamen

Uitnodiging voor het toelatingsexamen van de kandidaten tot het voorbereidende of het eerste jaar van de onderwijzersopleiding en voor de kostersopleiding op maandag 3 september 1945.

1945toelatingsexamen

(Documenten: archief drukkerij Strybol, bewaard door Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas - K.O.K.W.)