E.H. Frans Temmerman

Geboren te Erembodegem op 18.08.1929.

In 1948 behaalde hij het diploma van onderwijzer aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas.

Hij studeerde verder Kerkelijk Recht aan de universiteit te Leuven en werd priester gewijd in 1954.

In 1954 was hij betrokken bij het prille begin van KSA-Erembodegem en werd er tevens proost van.

In juli 1959 werd hij superior van het Sint-Maartencollege te Lede.

Later werd hij directeur van het Sint-Gregoriuscollege te Ledeberg.

Hij werd daarna secretaris van het bisdom Gent en uiteindelijk vicaris-generaal voor de Kerkfabrieken.

Kanunnik van het Sint-Baafskapittel.

In 1998 werd hij benoemd tot Officier in de Leopoldsorde (KB van 06.10.1998).

In mei 2009 vierde hij zijn 55 jaar priesterwijding.

In 2009 werd hij ondervoorzitter van de Raad van Bestuur van de VZW Reymeers, een erkend samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis 'Zoete Nood Gods' te Lede en het Geestelijk Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen.

Deken en aartsdiaken emeritus van het Sint-Baafskapittel.

Ere-vicaris-generaal van het bisdom Gent.

 

 

{gotop}