Staf De Wilde

foto staf de wilde
Geboren te Hamme op 22.02.1948.
Groeide er op in de Weststraat en liep lagere school in de ‘Naart’-gemeenteschool.
Bij Vigor Wuitens Hamme was hij doelman bij de scholieren en juniors. Later ook bij SK Kint Gebroeders – het metaalfabriekje van twee neven van zijn vader in de Noordstraat te Hamme – waarmee hij twee keer de Beker van Hamme won tegen gereputeerde tegenstanders als ‘De Bondgalm’ en de leraars van BVDI (Burgemeester Van Driessche Instituut).
Een seizoen was hij ‘roeman’ bij de kaatsploeg van jeugdclub Den Trap.
Hij studeerde voor onderwijzer in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas en behaalde zijn diploma in 1967. Stond dan twee jaar voor de klas in het H. Maagdcollege in Dendermonde en in Sint-Gillis-Dendermonde.
Hij studeerde dan verder en werd in 1973 licentiaat Germaanse filologie. Hij gaf dan ruim dertig jaar les als leraar Nederlands in de derde graad van het secundair onderwijs in Brugge.
Het schrijven en dichten zit hem in het bloed en sinds 1973 verschenen heel wat literaire publicaties van zijn hand en werd zijn werk meermaals bekroond.
Hij overvalt Vlaamse kranten en weekbladen, en ministers met mails over allerlei onderwerpen, in bijzonder het onderwijs, de bevordering van de poëzie, het sociale beleid, migratie, de ‘kwaliteit’ van de visuele media, de strijd tegen extreemrechts, ect. Ook op Facebook en allerlei weblogs is hij te lezen, in het bijzonder op de eigen blog bij Skynet (staf-de-wilde.skynetblogs.be).
De Morgen sprak in een interview van ‘de ongekroonde koning van de Vlaamse brievenschrijvers’ en het was niet eens ironisch bedoeld.
Werken:
- Tsja (1973)
- Sjaloom Salome (1979): Vijfjaarlijkse Guido Gezelleprijs stad Brugge 1980
- Tsja bibliofiel (1983)
- Per tang (1983)
- Van Nijgendst maar Allah (1985)
- Het Onafscheid (1987)
- Ocheriatrie (1995)
- Terug naar Hamme (1995)
- Uitzichten (1997)
- Jolie Décadence (2004)
- Winkeldochter (2005)
- De Toren van Montaigne (2006)
- Twee gedichten opgenomen in ‘Vreemdsoortig Gebied, 31 Wase Dichters’ (2006) 
- Afzonderlijke gedichten verschenen in Poëziekrant, DW&B, Kruispunt, Deus ex Machina, Oikos, De Revisor en De Tweede ronde en ontvingen onder meer de prijs van de stad Halle (1984), eerste prijs ’t Kandelaartje Hasselt (1994), eerste prijs C.C. Boontje Sint-Niklaas (2006) en poëzieprijs Stichting Beeldspraak 2007 in Nieuwegein bij Utrecht. 
-  Een stuk of wat (2010): poëzieboek , een bloemlezing met een keuze uit de elf bundels, verschenen tussen 1973 en 2006 
- Dromendorp (2011)
boek dewilde3
boek dewilde
boek dewilde2
Staf De Wilde woont momenteel in De Haan, maar keert geregeld naar zijn geboortedorp Hamme terug. Hij publiceerde al heel wat gedichten over de Wuitensgemeente. In 1995 gaf hij ‘Terug naar Hamme’ uit. In 1997 werd een tweede bundel ‘Van toen en thuis’ met herinneringen aan het Hamme van de jaren ’50 en ’60 uitgegeven. Met ‘Dromendorp’, (zijn dertiende literaire publicatie) focust De Wilde voor de derde keer op zijn geboortedorp. Dat gebeurt overwegend met verhalen en gedichten over zijn familie, dorpsgenoten en vooral de natuur rond Durme en Schelde.
In 2012 verscheen 'Fluohesjes'. Het titelgedicht werd opgenomen in de verzamelbundel 'De beste gedichten van 2012'.
In 2013 kwam het romandebuut: 'Mottebol'.
Nieuwe gedichten verschijnen op allerlei websites zoals 'De geletterde mens' en op de eigen blog bij Skynet en Facebook.
Het volgende gedicht doet denken aan zijn normaalschooltijd.
 
Maturiteitsexamen
zaten in een wintertuin:
een leraar Frans, een leraar
psychologie, twee rechters,
en jij gebogen over Remi
van de Kerckhove en zij:
 
rennen de ratten
rennen de ratten
 
verlamd door angst
onder de palmen
van een wintertuin
 
hakkelend, als onverteerde
kralen van een bidsnoer,
kwam het eruit: ik geloof, 
ik denk, het is en de twee
hoofden knikten, eindelijk
 
hoe kon het: een leerling
die verzen schreef en zo’n vers
niet begreep? hoe kon het,
een schrijver van schotschriften,
verstomd voor zijn scheerders
 
zaten in de wintertuin
van een kweekschool:
de botanici van de angst,
de vetmesters van de zonde
 
en jij, gebogen onder
de palmen en varens,
zag ze rennen, zag de ratten
rennen over hun rode gezicht
STAF DE WILDE