Reimond Stijns

Reimond StijnsGeboren te Mullem op 10 mei 1850 

Overleden te Sint-Jans-Molenbeke op 12 december 1905

Als zoon van de onderwijzer-koster Henricus Stijns studeerde hij aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas en werd er gediplomeerd in 1869 na een driejarige opleiding. Hij werd in 1870 onderwijzer te Bevere, daarna in zijn geboortedorp en te Sint-Jans-Molenbeek. In 1883 werd hij uiteindelijk studiemeester, later leraar Nederlands aan het Koninklijk Atheneum te Brussel.

Als schrijver werkte Reimond Stijns aanvankelijk samen met zijn schoonbroer Isidoor Teirlinck (vader van Herman Teirlinck), eveneens leraar te Brussel. Zo publiceerden zij in 1884 samen "Arm Vlaanderen", een politieke satire over de schoolstrijd die toen woedde tussen katholieken en liberalen. Vanaf 1886 ging hij zijn eigen weg en produceerde hij zijn beste werk, waarvan "Hard labeur" (1904) het meest gekend is. Dit werk werd op de BRT (1985) vertoond in de vorm een tv-feuilleton met in de hoofdrol Jo De Meyere waar hij het personage Speeltie vertolkte. Reimond Stijns was de eerste vertegenwoordiger van de naturalistische school in onze letterkunde. Meestal ontleende hij zijn onderwerpen aan het leven van de gewone man, in hoofdzaak de landbouwers.

In 1987 hield het stadsbestuur van Oudenaarde een Stijns-herdenking en sindsdien hangt er een bronzen gedenkplaat aan het oud-gemeentehuis van Mullem. In 1988 werd het Reimond Stijnspad ingewandeld.

In zijn geboortedorp Mullem en in Sint-Jans-Molenbeek werd een straat naar hem genoemd.

Literaire werken: Arm Vlaanderen (1884), Schetsen en verhalen (1886), Broodnijd, Schetsen en verhalen II (1887), Ruwe liefde (1887), In de ton (1891), Klein leven (1893), Driften (1896), Hard labeur (1904).

(Bron: Wikipedia)