Wouter Van de Voorde

w.v.d.voorde
Wouter Van de Voorde werd geboren in 1979. Hij is de kleinzoon van oefenschoolonderwijzer Leo Van de Voorde. Zijn jeugdjaren beleefde hij in Sint-Pauwels waar hij ook naar de Gemeentelijke Lagere School ging. Zijn humaniorastudies begon hij aan de Bisschoppelijke Normaalschool (twee jaar), dan één jaar in de Broederschool om daarna af te studeren in de afdeling  Menswetenschappen van de Normaalschool (1997-1998). Hierna trok hij naar de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) te Gent en werd er 'Meester in de schilderkunst' en 'Meester in de Vrije Grafiek'. Hij volgde er ook een lerarenopleiding.

In Antwerpen leert Wouter zijn huidige Australische vrouw kennen. De liefde voor haar bracht hem in 2008 naar Australië, in de hoofdstad Canberra. Daar woont en werkt hij, eerst als leraar in het middelbaar onderwijs en docent media en fotografie aan de hogeschool. Nu is hij interim directeur bij PhotoAccess in Canberra. (PhotoAccess is het regiocentrum voor hedendaagse fotografie, film en video en mediakunst. Een gevestigde non-profit vereniging gevestigd in het Manuka Arts Centre in Canberra, een creatieve gemeenschap die fotografische cultuur maakt, deelt en onderzoekt in het belang van artistieke expressie, culturele participatie en positieve sociale verandering.)

Wouter Van de Voorde voelt zich hartelijk welkom in Australië , maar wil zich wel als een eeuwige toerist blijven verwonderen om het natuurschoon. Het landschap blijft hem verrassen en ontroeren van schoonheid. 

Wouter begon in België zijn artistieke loopbaan als landschapsschilder en verder ook in Australië. Met zijn schildersezel trok hij de natuur in, vaak midden in de nacht in een poging de duisternis te vangen op het doek. Hij schilderde verlaten landschappen. Na enkele jaren heeft hij zijn ezel en het palet ingeruild voor een fototoestel en begint hij er zijn carrière als professioneel fotograaf. 

Het fotograferen van zijn nieuwe Australische omgeving begon vrij onschuldig. Via een weblog onderhield hij contact met vrienden en familie in België. 

Hij toonde al meermaals zijn werken op fototentoonstellingen in Australië (Queanbeyan, Melbourne, Canberra, Sydney).

In november 2022 verscheen een fotoboek van hem. Lees hier meer over: klik hier.

Bezoek zijn website: https://www.woutervandevoorde.com