André Verstraeten

a.verstraeten
André Verstraeten werd geboren te Lokeren op 10 januari 1943. Na de humaniora in het Sint -Lodewijkscollege van Lokeren (1960) en regentaat Wiskunde - Fysica in 1962 aan de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas, werd hij leraar wiskunde aan het VTI Sint-Laurentius te Lokeren (1962-1998). Hij heeft zich steeds actief ingezet voor de natuur: vanaf 1963 begonnen met het observeren van vogels, natuurgids (1966), mede-stichter van vzw Durme (1969), bleef steeds lid van de raad van bestuur van deze natuurvereniging en was er voorzitter (1995-2006),  bezieler van tal van natuur- en milieuprojecten, aankoper van 180 reservaatpercelen in de regio ( 1991-2006) en conservator van het natuurreservaat "Groot Molsbroek" (sinds 1975).

Medewerker van het Belgisch Ringwerk (1970-2004), gedetacheerd leraar voor de Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (1977-1982), lid van de raad van bestuur van de Bond Beter Leefmilieu (1978-1985), lid van Vlaamse Hoge Raad voor Natuurbehoud (2002-2009), erelid van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen na 26 jaar actief lidmaatschap, erevoorzitter van Vogelbescherming Vlaanderen na 37 jaar inzet.

Lid van de raad van bestuur van de Culturele Raad (1975-1992), van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (2000-2012), van de Erfgoedraad (sinds 2008) en van de Raad voor Toerisme (sinds 2013) van de stad Lokeren. Ontwerper van het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan van Lokeren (1995). In 2017 door het stadsbestuur en zijn adviesraden verkozen tot meest verdienstelijke Lokeraar.

Auteur van talrijke publicaties over de natuur, het landschap en zijn cultuurhistorische facetten, onder meer de boeken:

- Vzw Durme, 25 jaar regionale natuur- en milieuzorg (1994)

- Groen Lokeren Een beeld van natuur en landschap in Lokeren, Daknam en Eksaarde (i.s.m. I. De Smet -1999)

- Eendenkooien in Vlaanderen en Nederland en 7 andere Europese landen (i.s.m. D. Karelse en A. Zwaenepoel -2011)

- Het Molsbroek Paradijselijk voor mens en natuur (2013)

- De Durme van Tielt tot Tielrode   De meest gevarieerde Vlaamse rivier? (2017)

- Een beeld van 50 jaar vzw Durme (2019)

Ontwerper van  natuurleerpaden, wandel- en fietskaarten. Lid van de adviescommissies voor Vlaamse natuurreservaten en Bosreservaten in Oost-Vlaanderen. Was lesgever in de cursus natuurgids en ‘Natuur-in-Zicht’ van het CVN, lid van de adviescommissie van ruilverkaveling Eksaarde en adviseur bij de herinrichting van de eendenkooi van het Donkmeer te Berlare.

 

Lees ook: André Verstraeten: natuurgids: klik hier.