Wally De Doncker

Wally De Doncker
Wally De Doncker werd geboren te Tielt op 19 mei1958. De lagere school doorliep hij in graadsklassen in de jongensschool van Hamme-Zogge. Zijn eerste leeservaringen hebben iets met strips te maken. Hij las als kleuter Jommeke en Nero zonder woorden. Bij meester Antoine leerde hij lezen met globaalzinnen. Van zodra hij kon lezen heeft hij de strips herlezen maar dan met tekstballonnen. Gulzig heeft hij de boeken verslonden die in de klas ter beschikking lagen. Als zevenjarige was hij gek op de boeken van Pietje Puk van Henri Arnoldus. Vanaf zijn achtste begon hij thuis ook met gretigheid de krant ‘Het Volk’ te lezen. Zijn moeder moedigde hem aan om boeken te lezen. Hij had een enorme leeshonger. Na de opening van de Zogse bibliotheek ging een enorme wereld voor hem open. ‘De Rode Ridder’, ‘Winnetou’, ‘De Daltons’… Hij las dag en nacht. Vanaf het middelbaar onderwijs (menswetenschappen) verslond hij de Vlaamse klassiekers, daarna de Nederlandse. Tijdens zijn tweejarige onderwijzersopleiding in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas maakte hij een forse inhaalbeweging naar de jeugdliteratuur. Hij behaalde zijn onderwijzersdiploma in 1979.

Hij werd onderwijzer in de basisschool van het College in Dendermonde. Daar had hij een eigen leesklas, was hij een aantal jaren leraar leesbevordering en werkte hij met enkele collega’s een nieuwe taalleesmethode uit (Leesdraak – Standaard Educatieve, 1996). In de school kon hij tijdens de middagstudie de kinderen in de ban houden met verhalen vertellen. De stiltes die hij tijdens zijn vertellingen opwekte hebben hem aangezet tot schrijven. Hij begon zijn verhalen neer te schrijven. Inspiratie haalde hij uit zijn schoolervaringen, uit jeugdherinneringen en zijn gezinsleven.

In zijn beginperiode als schrijver (1989-1991) werd zijn poëzie gepubliceerd in de Stipkrant (De Standaard/Het Nieuwsblad).

Hij werd voltijds auteur. Van 1989 tot 2017 schreef hij 32 jeugdboeken. Zijn boeken werden vaak genomineerd en overladen met prijzen. ‘Ik Mis Me’ werd in 2005 de basis van een korte dansfilm met de titel ‘Zus zonder Zus’. In 2007 werd Ahum bewerkt tot een korte animatiefilm.

In opdracht van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans in Sint-Niklaas schreef hij zijn eerste musical. Op 3 mei 2008 ging ‘Ik ben Op Jou’ onder grote belangstelling in première.

In 2005, 2010 en 2015 gaf de Internationale Jeugdbibliotheek in München zijn boeken (‘Tsilp, zegt de vis’, ‘Het begint ergens’ en ‘Schim’) de internationale White Ravenonderscheiding.

Zijn boeken ‘Een opa met gaatjes’, ‘Ik Mis Me’ (trilogie samen met ‘Wolken in het zand’ en ‘Ahum’) en ‘Een touwtje naar de maan’ werden bewerkt door beroepstheatergezelschappen.

Hij schrijft voor een aantal Vlaamse en Nederlandse tijdschriften over jeugdliteratuur. Van 2004 tot 2009 maakte hij deel uit van de redactieraad van het Amerikaanse kritische literaire tijdschrift over kinder- en jeugdliteratuur ‘The Lion and the Unicom’. Hij nam geregeld deel aan internationale congressen over kinder- en jeugdboeken.

In 2004 werd hij verkozen als president van de wereldorganisatie IBBY, de International Board on Books for Young People, een wereldwijd netwerk dat zich inzet voor leesbevordering en geletterdheid.

Hij was gastspreker aan verschillende universiteiten en literatuurinstellingen.

ik ben heel veel liefdeZijn laatste boek ‘Ik ben heel veel liefde’ werd opgedragen aan zijn vrouw Marianne Weyn, die op 1 februari 2017 te Hamme overleed. Het boek is opgenomen in de selectie van de White Ravens 2018. De White Ravens zijn aanbevelingen van bijzondere boeken uit de wereld van de internationale kinder- en jeugdliteratuur. In de catalogus van 2018 zijn 200 titels opgenomen in 38 talen. Negen Nederlandstalige (2 Belgische en 7 Nederlandse auteurs) en een Friestalig boek hebben een White Ravens gekregen. Het boek van Wally De Doncker werd voorgesteld op de boekenbeurs in Frankfurt. En dat zal ook het geval zijn tijdens de kinderboekenbeurs in Bologna in 2019.

In 2017 kunnen lezers uit achttien landen zijn boeken lezen.

Wally De Doncker vertelt over zijn boeken.

Wally De Doncker leest voor uit zijn nieuwste boek.

Zijn boeken zijn vertaald in meerdere talen.

 

Lees meer over Wally De Doncker: http://users.telenet.be/wally.de.doncker1/index.html