Stephan De Jonghe

stephan pasfotoStephan De Jonghe werd geboren te Kruishoutem op 21 oktober 1902.

In zijn geboorteplaats volgde hij lager onderwijs en zette hij zijn eerste stappen in wat een levenslange passie zou worden: de muziek. Op oudejaarsavond 1919 verhuisde de familie De Jonghe naar Meldert, een jaar later naar Aalst. Vanaf 1917 verbleef Stephan in de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas waar hij in 1921 het diploma van onderwijzer-organist behaalde. Op 30 juli 1921 behaalde hij ook het getuigschrift van leraar harmonie.

Op 15.06.1921 werd hij onderwijzer aan de Lagere School van het Sint-Maartensinstituut (’t Klein College) te Aalst, waar hij zou blijven tot 1929.

In 1923 behaalde hij het diploma van bibliothecaris.

Intussen spendeerde hij zijn vrije tijd aan de studie van de piano. In 1925 kaapte hij te Brussel de eerste prijs weg voor klavier in de hogere graad.

Daarmee was zijn artistieke honger niet gestild. Hij ging colleges volgen aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis  en Oudheidkunde van de Gentse Universiteit waar hij in juli 1931 met grootste onderscheiding zijn licentiaatsdiploma behaalde. Zijn thesis had als onderwerp: ‘De fonoplaat in dienst van het muziekonderwijs. De fonoplaat in dienst van de muziekgeschiedenis.

Op 18.11.1926 maakte hij zijn debuut als pianist in Aalst. Een jaar later bracht hij zijn enige eigen compositie ‘Zoeklicht’ op de bühne.

In 1932 werd hij studiemeester aan het Atheneum van Aalst en tegelijk ook leraar harmonie en muziekgeschiedenis aan de Stedelijke Muziekschool.

In 1932 ging hij ook aan de slag bij de NIR. Hij bracht er klassieke muziekstukken die hij met zijn bevattelijke commentaar toegankelijk maakte voor de jeugd. Meteen werd hij een pionier van de schoolradio.

prent-s-d jongheOp 15 december 1933 zou Stephan een radioprogramma wijden aan ‘Woudromantiek’. Nog vóór hij in de ether ging werd hij onwel. In allerijl werd hij afgevoerd naar het Institut Médico-Chirurgical te Etterbeek. Helaas, op 30.12.1933 overleed hij aan de gevolgen van een acute blindedarmontsteking, amper 31 jaar oud.

Stephan De Jonghe probeerde met bevlogen enthousiasme oude en nieuwe muziek op alle mogelijke manieren dichter bij het publiek te brengen. Als pianist gaf hij heel wat recitals met originele programma’s, vaak samen met zijn vriend Marcel Boereboom.

De muzikale belangstelling van Stephan De Jonghe was erg ruim. Zo probeerde hij met zijn radioprogramma’s en lezingen de werken van moderne componisten ingang te doen vinden bij een breed publiek: hij schreef muziekbijdragen voor dag- en weekbladen en verrichtte belangrijk musicologisch werk over de Nederlandse barokcomponist Willem De Fesch.

In 1929 stichtte Stephan De Jonghe in Aalst een concertorganisatie die later de naam ‘Nieuwe Concerten’ zou krijgen. De ‘Nieuwe Concerten’ werden een begrip in het Aalsterse muziekleven en vonden door hun hoge niveau wijde weerklank. De Stephan De Jonghe-stichting Aalst tracht vandaag het levenswerk van deze inspirerende persoonlijkheid voort te zetten. Sinds 1969 organiseert de Stichting in Aalst driejaarlijks een concours van beloftevolle jonge pianisten. (Op 15.03.2015 was de finale van de 16e editie.) Voor vele laureaten was/is deze wedstijd een opstap naar een succesvolle carrière als uitvoerend musicus.

 

 

{gotop}