Emiel De Graef

Emiel De Graef
Naam: Emiel De Graef

Geboortedatum: 25.11.1900

Geboorteplaats: Burcht

Diplomajaar: 1920

Oefenschoolperiode: 01.10.1929 tot 31.08.1963

Functie in de oefenschool: klastitularis in het 4e leerjaar

Loopbaan:

Van 24.09.1920 tot 15.09.1927 was hij onderwijzer aan de school van de Eerwaarde Broeders te Lokeren, gedurende een korte periode was hij verbonden aan de gemeentelijke jongensschool, Driekoningen Sint-Niklaas.

Pensioen: 01.09.1963

Overleden: 26.01.1979 te Sint-Niklaas

In memoriam

Om het leven van deze goede mens in enkele regels samen te vatten, kunnen we niets beters doen dan de woorden overnemen van zijn oudste zoon. Hij schreef op het doodsprentje:

Wat kunnen woorden nog?

Zij dragen niet de goedheid

zij schreeuwen niet de waarheid van de daken

zij tonen niet de liefde

zij stralen niet de schoonheid

van een hart dat sterk in het geloof

een leven richtte en aan alle leven zin gaf.

Zijn rustig voorbeeld was het vaste baken

en in zijn woorden klonk geen barst

vertroebelde geen schone schijn.

Zijn rug bleef recht, ook toen hem drukte

het vroege afscheid van een vrouw, een kind.

Hij wist de kunst van een eenvoudig leven

waarin al wat de handen raken met liefde

wordt bewogen en tot schoonheid bloeit:

zijn vrouw en kinderen, die van hem de gave

mochten krijgen dat hij in hen geloofde,

de kinderen in de klas, die hij correct en echt

de weg wees naar wat goed en schoon is,

de mensen rondom hem voor wie hij hulp was

luisterende vriend, aansporing en bezieler,

de aarde in zijn tuin die hij tot bloemen wekte

tot groente die naar groente smaakte.

Al heeft hij lang en veel geleefd

toch is hij nooit zo oud geworden

dat groot in hem de vraag niet leefde

de jonge drang steeds meer te weten

't begrijpen van een nieuwe tijd

een nieuwe jeugd met andere zeden

't plezier een ander goed te doen, blij te geven

de dankbaarheid voor wat hij kreeg van Hem

in wiens bestaan hij zijn betrouwen stelde.

Hem was de dood geen nachtelijke dief.

Hij had zijn koele handen lang verwacht

het ruisen van zijn naderen gehoord

de zijnen saambracht in zegen en gebed:

hij wist dat dit geen afscheid was.

Hij was een goede graaf:

wat hem vertrouwd was, heeft hij gaaf beschut

vermeerderd en verrijkt. (hdg)

 

Er zijn mensen die zeer opmerkelijk door het leven gaan en bij hun verdwijnen toch weinig sporen nalaten.

Er zijn ook mensen die door eenvoud en oprechtheid veeleer ongezien door het leven gaan en die na het op rust gaan voortdurend oriëntatiepunt blijven...

Zo was het leven van de overledene.

Hij kon afstand nemen en toch zo dichtbij blijven. Hij stond nergens op de voorgrond en toch was hij overal aanwezig om te helpen. Hij leefde eerder teruggetrokken samen met zijn vrouw en toch had hij een immer veruimende kijk op de wereld.

Zoveel herinneringen blijven levendig...

Misschien toch enkele ervan even opdiepen:

- Hij sloot zijn opvoedersloopbaan af, samen met zijn kinderen 'op de planken': einde 1962 speelde hij voor de ouders een toneeltje, en in groep was hij de meester. Zo onbevangen stond hij voor zijn jongens. Met veel humor en oneindig veel begrip.

- Na zijn pensionering kwam hij iedere maandag - ongevraagd maar zo erg verwacht - weer naar de school om zich dienstbaar te maken.

- Bij ieder bezoekje bij hem thuis - en hij verlangde ernaar -  waren zo wat zijn laatste woorden: "Ik ben aan mijn eindronde begonnen...". Zo eenvoudig en ongecompliceerd was voor hem het leven en het sterven.

- Na zijn overlijden zegden zijn vrouw en zijn kinderen: "We kunnen echt niet bedroefd zijn. We zijn hem en God dankbaar. Niemand weet wat het betekent met zo een mens te hebben kunnen leven en opgroeien...".

Ook voor ons en wellicht ook voor allen die hem ontmoet hebben, was iedere ontmoeting een zegen.

Ook wij zijn hem en God dankbaar.

(Julien Dhont in 'Kasteelgalm', lente 1979)

 

 

 

{gotop}