Karel De Jaeck

Oefenschoolonderwijzer in de Bisschoppelijke Normaalschool van Sint-Niklaas ten tijde van Frans Bossaert, Karel Dath, Willem Penneman, Emiel De Graef, Gerard Schelfhout en Meireleire.

In memoriam

In de leeftijd van 73 jaar is plots Karel De Jaeck gestorven.

Al wie vertrouwd is met de Vlaamse Beweging en het kulturele leven te Sint-Niklaas en in het Waasland erkent in wijlen Karel De Jaeck een soliede en fidele figuur. Hij fungeerde als gewaardeerd onderwijzer en bibliothecaris. Als overtuigd, kultureel actief en competent Vlaming ervoer hij 'vanzelfsprekend' het tergende onrecht van de repressie na Wereldoorlog II.

In christelijke levensingesteldheid liet hij zich hierover nooit verbitterd uit. Hij glimlachte de repressie-waanzin weg.

Hij beëindigde zijn actieve loopbaan als houder van een boekhandel aan het Kard. Mercierplein te Sint-Niklaas. Daar stond hij zijn trouwe klanten met zijn eruditie en zijn literatuurkennis steeds, begaan en hartelijk ten dienst.

De Vlaamsgevoelige gemeenschap van Sint-Niklaas verliest in Karel De Jaeck een van haar nobele figuren.

(Uit 'Het Vrije Waasland', in 'Kasteelgalm, herfst 1974)

 

 

{gotop}