Dirk Schrauwen

Dirk werd geboren te Sint-Niklaas op 6 juni 1959. Hij liep lagere school in de oefenschool (1965-1971) van de Bisschoppelijke Normaalschool Sint-Niklaas en volgde er daarna de Humaniora, richting Economie (1971-1977). In 1979 behaalde hij dan het diploma regent Nederlands-Engels-Economie-Godsdienst.

Van 9 november 1979 tot 12 juni 1981 vervulde hij meerdere tijdelijke opdrachten als leraar in O.L.Vrouwinstituut, Handelsschool te Lokeren, in het O.L.Vrouwcollege te Antwerpen en in het Sint-Jozefinstituut te Hamme.

Op 16.09.81 werd hij BTK-studiemeester-opvoeder voor het internaat van de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas. Hij bleef dit tot 16.04.1985.

Hierna kreeg hij tijdelijke opdrachten als leraar in het Don Bosco Technisch Instituut te Hoboken.

Ondertussen volgde hij bijscholingen voor Filosofie, Theologie en Exegese en volgde hij een cursus gebarentaal Nederlands. Zo werd hij vanaf 02.01.1986 tot 12.04.2002 medewerker aan het Studiecentrum Federatie van Vlaamse Dovenverenigingen/Indogo, Dovencentrum Emmaüs te Ledeberg. Zijn functie omvatte pedagogische ondersteuning van studieprojecten & gastdocent Nederlands, Engels, Handelsrecht, Sociale Wetgeving, Economie, Rekenvaardigheden in het Centrum voor Opleiding tot Integratie (COI). Doelgroepen waren doven, slechthorenden en diverse sociale risicogroepen. Daarbij aansluitend werd hij fulltime vormingswerker in AdoorA (ex-COI) en Instroom (Groep Intro) tot 24.11.2008.

Sinds 18.01.2010 is hij leraar ASV (Nederlands, Rekenen, Theorie Keuken, Dovencultuur, Frans, Manuele Vorming, Godsdient) in 'Kasterlinden' BuSo, school voor Doven, Slechthorenden, Blinden, Slechtzienden, Taalstoornissen, Autisten te Brussel (Sint-Agatha-Berchem).

Zo heeft Dirk meer dan 30 jaar ervaring in de educatieve en sociale sector (traditioneel en bijzonder onderwijs, vormingswerk bij personen met handicap en diverse sociale risicogroepen).

 Sinds 2018 is hij secretaris van 'DovenActie Knokke-Heist' en 'Doof & Senior Vlaanderen', vrijwilligerswerk dat hij ook verder zet na zijn pensionering op 1 mei 2022.